ELIANT është për njerëzit që duan të jetojnë me diversitetin kulturor dhe zgjedhja e lirë në Europë:

në çështjet arsimore, reformat ekonomike dhe sociale, bujqësisë ekologjike, Plotësuese dhe Integrative Medicine.

Përkthimi google këtu nuk është e përkryer! Sa më shumë mirënjohës jemi për çdo të ndihmuar lexuesit tanë për të përkthyer tekstet në gjuhë të mirë.

Ajo që ne qëndrojmë për

Ne duam një evropiane nisma platformë anthroposophic në diskursin kulturor dhe socio-politik po marrin pjesë në BE dhe ka sjellë përvojat dhe perspektivat e shkollave Waldorf, Demeter bujqësisë, mjekësisë anthroposophic, arsimit kurativ dhe iniciativave pacientit. Në këtë mënyrë ne mund të sjellë për liderët evropianë të mbyllur të përbashkëta dhe të kërkuara nga qytetarë të shumtë projektet tona holistik dhe iniciativave.

Për të forcuar peshën tonë politike ne kemi nevojë për ndihmën tuaj! Ju dhe miqtë tuaj mund të tregojnë nëpërmjet nënshkrimit të Kartës tonë dhe të abonohen në gazetën tonë që mbështesin objektivat tona. Ne ju faleminderit shumë!

Ne mund të sjellë në këtë mënyrë me ju zhvillime pozitive në Evropë përpara.