ELIANT është për njerëzit që duan të jetojnë me diversitetin kulturor dhe zgjedhja e lirë në Europë:

në çështjet arsimore, reformat ekonomike dhe sociale, bujqësisë ekologjike, Plotësuese dhe Integrative Medicine.

Përkthimi google këtu nuk është e përkryer! Sa më shumë mirënjohës jemi për çdo të ndihmuar lexuesit tanë për të përkthyer tekstet në gjuhë të mirë.

Çfarë bëjmë ne

Ne pranishëm Aleancës ELIANT në konferenca, seminare dhe në bashkëpunim me partnerët, me objektiva të ngjashme dhe të kryejë një dialog aktiv me parlamentarët e BE-së, me Komisionin Evropian dhe Këshillin e Evropës.

Buletini i ELIANT Aleancës Ata informuan menjëherë për çështjet aktuale.

Për qytetarët, institucionet, iniciativat dhe kompanitë që janë të interesuar në zhvillimin kulturor të Evropës, ELIANT Aleanca për këtë arsye është një platformë e rëndësishme për informacion, por edhe për mundësinë e pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve në formën e peticioneve për Parlamentin Evropian.

Peticioni "Action ELIANT" nën Kartës së Aleancës ka treguar se ne jemi të mbështetur nga më shumë se një milion njerëz nga të gjitha vendet evropiane.