ELIANT është për njerëzit që duan të jetojnë me diversitetin kulturor dhe zgjedhja e lirë në Europë:

në çështjet arsimore, reformat ekonomike dhe sociale, bujqësisë ekologjike, Plotësuese dhe Integrative Medicine.

Përkthimi google këtu nuk është e përkryer! Sa më shumë mirënjohës jemi për çdo të ndihmuar lexuesit tanë për të përkthyer tekstet në gjuhë të mirë.

Vëllazërore ekonomike dhe monetare si instrumente veprim

Wirtschaft und Geld als Instrumente brüderlichen Handelns

Gjendja zero interes sotme sjell pyetje krejtësisht të reja dhe sfida për ekonominë dhe financat. Modelet tradicionale bankare nuk janë të qëndrueshme në afat të gjatë në këtë interes situatë. Lidhur me këtë shtyn ekonominë tonë globale gjithnjë kufijtë e rritjes, ose nga burime të kufizuara apo të mungesës së kërkesës. Për të dy zonat, financave dhe të ekonomisë, ne kemi nevojë për mënyra të reja të modeleve të të menduarit dhe të biznesit në mënyrë që të jetë i aftë për të ardhmen përsëri. Ne kemi nevojë për një ekonomi që respekton kufijtë e rritjes dhe jetën e njeriut dhe natyrës është vetëm.

ELIANT mbështet dhe promovon iniciativa dhe kompanitë në fushën e biznesit dhe parave. Në 50 vitet e fundit në Evropë dhe filloi shumë iniciativa ekonomike në mbarë botën dhe janë bërë pjesë e ndërmarrjeve të mëdha. Sektorët aktivitete të tilla kanë të bëjnë me ushqim të shëndetshëm, të ripërtëritshme të energjisë, teknologjitë e mjedisit, bankare, farmaceutike, kozmetikë natyrore, shtëpive-mail për, veshje, prodhime shtëpiake, dhe shumë më tepër. Shumë nga këto kompani kanë dalë sepse njerëzit pjesërisht kanë punuar për vite në idetë e të trefishtë sociale, ose të ekonomik- dhe parave koncepteve të Rudolf Steiner s dhe Antropozofia. Zhvillimi gjithë botën e qëndrueshmërisë, zhvillimit të qëndrueshëm, luan një rol të rëndësishëm.

ELIANT e sheh rolin e saj në promovimin dhe ndërgjegjësimin e disa tema të rëndësishme, siç është çështja e pronësisë së tokës dhe tokës, mënyra të reja të që kanë të bëjnë me të holla (Regiogeld ndër të tjera), si dhe një shkallë afatgjatë që ka të bëjë me pronësinë e kompanive.

Majtas

Ekonomike mendojnë ndryshe (Rudolf Steiner School Ismaning)