ELIANT është për njerëzit që duan të jetojnë me diversitetin kulturor dhe zgjedhja e lirë në Europë:

në çështjet arsimore, reformat ekonomike dhe sociale, bujqësisë ekologjike, Plotësuese dhe Integrative Medicine.

Here you can donate

ALTRUJA-PAGE-B3BJ

Germany and Europe

Alliance ELIANT/Förderstiftung Anthroposophische Medizin
Nr.: 790 255 50 01
BLZ: 430 609 67
GLS Bank Bochum
IBAN: DE66 4306 0967 7902 5550 01
BIC/Swift: GENODEM1GLS

Switzerland

Stiftung ELIANT
IBAN Nr. CH25 8093 9000 0046 7442 1
BIC RAIFCH22939
Bank: Raiffeisenbank, CH 4143 Dornach

Nederland

Triodos Bank
Iona Stichting, Amsterdam;
Rek.nr. 21.21.89.840; o.v.v. Alliantie Eliant;
IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40
BIC: TRIONL2U