ELIANT është për njerëzit që duan të jetojnë me diversitetin kulturor dhe zgjedhja e lirë në Europë:

në çështjet arsimore, reformat ekonomike dhe sociale, bujqësisë ekologjike, Plotësuese dhe Integrative Medicine.

Fondacioni jofitimprurës ELIANT

Ne jemi tani në procesin e krijimit të një fondacioni bamirës për ELIANT. Ajo do të bazohet në Zvicër dhe do të drejtohet si një fond i pavarur në Gjermani. Në këtë pikë, ne mund t'ju japim më shumë detaje gjatë rrjedhës së vjeshtës. Ne dëshirojmë të falënderojmë dy anëtarët e Aleancës, Federatën e Mjekësisë Antropozofike FAM dhe Shoqatën Ndërkombëtare për Bujqësi Biologjike-Dinamike, të cilat janë ende të gatshme të udhëheqin llogaritë tona deri në fund të këtij viti. Me themelimin e Fondacionit ELIANT, ne mund t'i lehtësojmë ata për këtë punë të bërë për ELIANT që nga viti 2006.

Në Gjermani dhe Evropë:
Allianz ELIANT/Förderstiftung Anthroposophische Medizin
Numri i llogarisë: 790 255 50 01
BLZ: 430 609 67
GLS Bank Bochum
IBAN: DE66 4306 0967 7902 5550 01
BIC/Swift: GENODEM1GLS

Switzerland:
Allianz ELIANT/Intern. Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft
SWISS POST PostFinance, CH-3030 Bern
Numri i llogarisë: 40 – 288765 – 6
IBAN CH89 0900 0000 4028 8765 6
SWIFT POFICHBEXXX