ELIANT është për njerëzit që duan të jetojnë me diversitetin kulturor dhe zgjedhja e lirë në Europë:

në çështjet arsimore, reformat ekonomike dhe sociale, bujqësisë ekologjike, Plotësuese dhe Integrative Medicine.

Kështu e financojmë veten

Anëtarët e aleancës tonë janë pothuajse ekskluzivisht shoqata bamirësie. Të gjithë kanë burime të pakta financiare, prandaj mund të kontribuojnë me një mesatare prej jo më shumë se 500 deri në 1000 euro në vit në buxhetin e ELIANT. Meqenëse ELIANT punon në mënyrë të pavarur nga interesat ekonomike dhe politike dhe është rreptësisht e varur nga pavarësia e tij intelektuale dhe ekonomike, ne jemi të varur nga donacionet e shoqërisë civile, për të cilat jemi të angazhuar. Kjo është arsyeja pse ne jemi mirënjohës për çdo kontribut të vogël që na lejon të vazhdojmë punën tonë. Ne jemi gjithashtu shumë mirënjohës për përcjelljen e lidhjes sonë me klientët e mundshëm të ardhshëm të mundshëm për buletinin tonë: https://eliant.eu/newsletter/

Sa më shumë njerëz të mësojnë për punën tonë, aq më efektiv mund të ndihmojmë në formësimin e zhvillimit kulturor në Evropë.