ELIANT je za ljude koji žele da žive sa kulturne raznolikosti i slobodan izbor u Evropi:

u obrazovnim pitanjima, ekonomskih i socijalnih reformi, ekološki uzgoj, Komplementarne i integrativnu medicinu.

Google prijevod ovdje nije savršen! Što više smo zahvalni za svaku pomoć naše čitaoce prevesti tekstove u dobrom jeziku.

Radnog polja primijenjene antropozofije

Antropozofije pojavila u 20. stoljeću kao holistički praksi orijentiranih filozofija čovjeka i okoliša. U ime znači mudrost (Sofija) iz ljudskog (Anthropos).

Zabrinutost svog osnivača Rudolf Steiner (1861-1925) bio je, naučne, umjetničke, duhovne i život praktičan način da se pokaže da se i ljudski razvoj da razumiju i smislen oblik. Bezbroj ljudi - bez obzira na njihov nivo obrazovanja i religijskih orijentacija - su na taj način dati priliku da se njihov lični i profesionalni razvoj u odgovornim rukama.

Za ovaj individualni pristup iz kulturne inicijative su se pojavili koji su aktivni danas kao anthroposophic medicine i kliničke aplikacije, Waldorf škole, vrtića, kurativne obrazovanje i centara za socijalni terapija, centara za liječenje za rehabilitaciju droga i ovisnosti, biodinamički poljoprivrede, naučnih instituta, etičkih ekonomskog sistema banaka i nove umjetnosti pokreta eurythmy i Christian Community, pokret za vjerske obnove.