ELIANT je za ljude koji žele da žive sa kulturne raznolikosti i slobodan izbor u Evropi:

u obrazovnim pitanjima, ekonomskih i socijalnih reformi, ekološki uzgoj, Komplementarne i integrativnu medicinu.

Google prijevod ovdje nije savršen! Što više smo zahvalni za svaku pomoć naše čitaoce prevesti tekstove u dobrom jeziku.

Šta radimo

Predstavljamo ELIANT Saveza na konferencijama, radionicama i u suradnji s partnerima, sa sličnim ciljevima i provesti aktivan dijalog sa parlamentarcima EU, sa Evropskom komisijom i Evropskog vijeća.

Bilten Saveza ELIANT su odmah obaviješteni o tekućim poslovima.

Za građane, institucije, inicijative i kompanije koje su zainteresovane za kulturni razvoj Europe, Savez ELIANT je stoga važna platforma za informacije, ali i za mogućnost neposrednog učešća građana u vidu peticija Evropskom parlamentu.

Peticija "Akcija ELIANT" iz Povelje Saveza je pokazala da podržava više od milion ljudi iz svih evropskih zemalja.