ELIANT je za ljude koji žele da žive sa kulturne raznolikosti i slobodan izbor u Evropi:

u obrazovnim pitanjima, ekonomskih i socijalnih reformi, ekološki uzgoj, Komplementarne i integrativnu medicinu.

Google prijevod ovdje nije savršen! Što više smo zahvalni za svaku pomoć naše čitaoce prevesti tekstove u dobrom jeziku.

Što želimo postići

Mi razumemo kulturnu integraciju i razvoj Europe, duboko je počinio. Evropa je istorijski odrasla, jedinstveno diferenciran razvoj prostor sa svojim jezikom i međunarodne raznolikosti. Refleksija na zajednički duhovni korijeni nije važno samo za međusobno razumijevanje, ali bi trebalo da se odrazi na proizvode koje idu iz Evrope u svijetu.

Kao civilnog društva aktivnih nevladinih organizacija (NVO), želimo stvoriti pravni okvir, zajedno sa drugim organizacijama u vezi ekološki i ciljeve vrijednost na bazi:

  • Želim da omogući roditeljima da odluče pojedinačno kako oni mogu obrazovati svoje dijete
  • koji omogućavaju svakome da izabere lijek na koji on ili ona ima
  • Pomoć donose ekonomske i poljoprivrednih proizvoda na tržište, kako bi i dalje razvijati, da svoju proizvodnju metode u isto vrijeme i za održivu brigu o zemlji i okruženju.