ELIANT je za ljude koji žele da žive sa kulturne raznolikosti i slobodan izbor u Evropi:

u obrazovnim pitanjima, ekonomskih i socijalnih reformi, ekološki uzgoj, Komplementarne i integrativnu medicinu.

Ovako se finansiramo

Članovi našeg saveza su skoro isključivo dobrotvorna udruženja. Svi imaju oskudna finansijska sredstva, zbog čega mogu doprinijeti proseku od 500 do 1000 evra godišnje u budžet ELIANT-a. Pošto ELIANT radi nezavisno od ekonomskih i političkih interesa i strogo zavisi od njegove intelektualne i ekonomske nezavisnosti, zavisni smo od donacija civilnog društva, za koji smo posvećeni. Zato smo zahvalni za svaki mali doprinos koji nam omogućava da nastavimo sa radom. Takođe smo veoma zahvalni što smo prosleđivali našu vezu sa potencijalnim novim potencijalnim kupcima za naš bilten: https://eliant.eu/newsletter/

Što više ljudi sazna za naš rad, što efikasnije možemo pomoći u oblikovanju kulturnog razvoja u Evropi.