ELIANT je za ljude koji žele da žive sa kulturne raznolikosti i slobodan izbor u Evropi:

u obrazovnim pitanjima, ekonomskih i socijalnih reformi, ekološki uzgoj, Komplementarne i integrativnu medicinu.

Google prijevod ovdje nije savršen! Što više smo zahvalni za svaku pomoć naše čitaoce prevesti tekstove u dobrom jeziku.

Privrženost

Mi smo sve većeg broja ljudi koji rade kako bi se osiguralo da se, s obzirom na ogroman socijalnih i ekonomskih problema koji prijete da destabilizira Evropu, nove ideje i konstruktivne razvoj su poznati i potražiti pomoć. Evropski dizajn "mnoštva u jedinstvu i jedinstvo u različitosti" može se ostvariti samo ako su stvoreni uslovi da se interkulturalno razumijevanje moguće, kao i interes za individualne razlike među ljudima i etničkih grupa.

Vjerujemo da socijalni problemi mogu biti riješen samo u načinima dobro obrazovanje. Obrazovanje, ali je potrebno raditi perspektive, koja se zasniva na ideji zdravog razvoja, a ne o socijalnim i ekonomskim ograničenjima. Kao sastavni dio civilnog društva, želimo doprinijeti sveobuhvatan umrežavanje na temelju zajedničkog interesa, priznanje i povjerenje u budućnost Evrope. Mi tražimo saradnju sa institucijama, udruženjima i pojedincima u javnom životu, s kojima dijelimo ciljeve očuvanja slobode i izbora i razvijaju stavove i projekte koji doprinose njihovu realizaciju.