ELIANT je za ljude koji žele da žive sa kulturne raznolikosti i slobodan izbor u Evropi:

u obrazovnim pitanjima, ekonomskih i socijalnih reformi, ekološki uzgoj, Komplementarne i integrativnu medicinu.

Google prijevod ovdje nije savršen! Što više smo zahvalni za svaku pomoć naše čitaoce prevesti tekstove u dobrom jeziku.

Posebne masaže na osnovu antropozofije

Ritmička masaža prema Dr. med. Ita Wegman

Njemačka

Švajcarska

međunarodno

 

Masaža dr med. Simeon Pressel

međunarodno