ELIANT je za ljude koji žele da žive sa kulturne raznolikosti i slobodan izbor u Evropi:

u obrazovnim pitanjima, ekonomskih i socijalnih reformi, ekološki uzgoj, Komplementarne i integrativnu medicinu.

Google prijevod ovdje nije savršen! Što više smo zahvalni za svaku pomoć naše čitaoce prevesti tekstove u dobrom jeziku.

Klimatske promjene - izazov za sve nas

Klimatske promjene je jedan od velikih problema čovječanstva i zemlje. Mi troše 2,5 puta zemljinih resursa 1.5. Ovo je previše i na kraju. Ovdje na Zemlji se zagrijavanje nastavi na brzim tempom i to je teško moguće da nam je do sada, da uspori taj proces dovoljno, čak i ako Ugovorom u Parizu u decembru 2015. godine je zaista pozitivan korak u željeni položaj.

Ovaj ugovor će se značajno povećati ulaganja u obnovljive izvore energije u svijetu. Treba nam pridružio-up razmišljanja kao građani sve uzeti i regionalne inicijative u svoje ruke. Tako smo se naše lokalne energetske infrastrukture i preko podjela i udio. Potrebne su nove tehnologije za pohranu i pametnih mreža. Ali mi takođe treba nove oblike i tehnologije za proizvodnju energije. Da biste sačuvali klime uključuje poljoprivredu koji tek oživljen tlo, tako da humusa CO2 može biti vezan. Također to uključuje promjenu u našem prehrambene navike prema manje mesa i više povrća i voća, lokalno proizvedeni. I mi treba više prometa i transporta energetski efikasni sistemi.

ELIANT je posvećen i nada za njihovu saradnju!