ELIANT щандове за Европа на културното многообразие и свободен избор: в образователни въпроси,

икономически и социални реформи, екологично земеделие, допълнително и интегративна медицина.

Преводът на Google тук не е съвършен! Колкото повече сме благодарни за всяка помощ на нашите читатели да превод на текстовете в добро език.

Какво искаме да постигнем

Ние разбираме, културната интеграция и развитието на сърдечно желание на Европа. Европа е исторически отглежда, еднозначно диференцирано пространство за развитие с нейния език и различни народи. Отражението върху общите духовни корени е важно не само за взаимното разбиране, но също трябва да бъдат отразени в продуктите, които излизат от Европа към света.

Както гражданското общество активно неправителствена организация (НПО), ние искаме да се създаде правната рамка, заедно с други организации, свързани екологично и цели на базата на стойност:

  • които искат да се даде възможност на родителите поотделно, за да се реши как те могат да образоват децата си
  • Това направи възможно за всеки да избере лекарството, на която той или тя има доверие
  • Помощта донесе икономически и селскостопански продукти на пазара, за да запази и доразвие, да направят своите производствени методи и от името на устойчивото грижи за земята и околната среда.