ELIANT щандове за Европа на културното многообразие и свободен избор: в образователни въпроси,

икономически и социални реформи, екологично земеделие, допълнително и интегративна медицина.

Преводът на Google тук не е съвършен! Колкото повече сме благодарни за всяка помощ на нашите читатели да превод на текстовете в добро език.

Какво правим

Представяме на ELIANT Алианса по време на конференции, семинари и в сътрудничество с партньори, с подобни цели и провеждане на активен диалог с парламентаристи от ЕС, с Европейската комисия и Европейския съвет.

Бюлетинът на Alliance ELIANT Те своевременно информирани за актуалните събития.

За гражданите, институциите, инициативи и компании, които се интересуват от културно развитие на Европа, на Alliance ELIANT следователно е важна платформа за информация, но също така и възможност за пряко участие на гражданите във формата на петиции до Европейския парламент.

Събирането на подписи "Action ELIANT" в съответствие с Устава на Алианса е доказала, че ние сме подкрепени от повече от един милион хора от всички европейски страни.