ELIANT és per a les persones que volen viure amb la diversitat cultural i la lliure elecció a Europa:

en matèria d'educació, les reformes econòmiques i socials, l'agricultura ecològica, Medicina Complementària i Integrativa.

La traducció de Google aquí no és perfecte! Com més agraïts que estem per qualsevol ajuda als nostres lectors a traduir els textos en bon llenguatge.

Formes ètiques de negocis

iniciatives ètiques
Algunes de les iniciatives de les persones a desenvolupar i practicar noves formes d'economia.
 
Triple vida social
Pot la vida social es prenen radicalment nova, de manera que la diversitat de la naturalesa humana pot prosperar -hi?
 
Operació Renda Bàsica
Més autonomia per a les dones empresàries, empresaris i mà d'obra alegre, una major eficiència de l'estat de benestar, respectant la dignitat de totes les persones i promoure el potencial de creativitat, promoció de l'educació i més.