ELIANT és per a les persones que volen viure amb la diversitat cultural i la lliure elecció a Europa:

en matèria d'educació, les reformes econòmiques i socials, l'agricultura ecològica, Medicina Complementària i Integrativa.

La traducció de Google aquí no és perfecte! Com més agraïts que estem per qualsevol ajuda als nostres lectors a traduir els textos en bon llenguatge.

El que fem

Presentem l'Aliança ELIANT en conferències, tallers i en col·laboració amb els socis, amb objectius similars i portem a terme un diàleg actiu amb els parlamentaris de la UE, amb la Comissió Europea i el Consell Europeu.

El butlletí de l'Aliança ELIANT S'informarà sense demora sobre temes d'actualitat.

Per als ciutadans, institucions, iniciatives i empreses que estan interessades en el desenvolupament cultural d'Europa, l'Aliança ELIANT per tant, és una important plataforma d'informació, sinó també per la possibilitat de participació directa dels ciutadans en forma de peticions al Parlament Europeu.

La petició "Acció ELIANT" en virtut de la Carta de l'Aliança ha demostrat que comptem amb el suport de més d'un milió de persones de tots els països europeus.