ELIANT és per a les persones que volen viure amb la diversitat cultural i la lliure elecció a Europa:

en matèria d'educació, les reformes econòmiques i socials, l'agricultura ecològica, Medicina Complementària i Integrativa.

La traducció de Google aquí no és perfecte! Com més agraïts que estem per qualsevol ajuda als nostres lectors a traduir els textos en bon llenguatge.

El que volem aconseguir

Som conscients de la integració cultural i el desenvolupament d'Europa, profundament compromès. Europa és un espai de desenvolupament històricament crescut, de manera singular diferenciada amb la seva llengua i la diversitat internacional. La reflexió sobre les arrels espirituals comuns no només és important per a la comprensió mútua, sinó que també s'ha de reflectir en els productes que van des d'Europa al món.

A mesura que la societat civil organització no governamental activa (ONG), volem crear el marc legal juntament amb altres organitzacions relacionades punt de vista ecològic i objectius basats en valors:

  • volen que els pares puguin decidir individualment com poden educar els seus fills
  • que fan possible que qualsevol persona per triar el medicament a la qual ell o ella té
  • L'ajuda portar els productes agrícoles i econòmics en el mercat, per mantenir i desenvolupar encara més, fer que els seus mètodes de producció, al mateix temps també per a la cura sostenible de la terra i el medi ambient.