ELIANT és per a les persones que volen viure amb la diversitat cultural i la lliure elecció a Europa:

en matèria d'educació, les reformes econòmiques i socials, l'agricultura ecològica, Medicina Complementària i Integrativa.

La traducció de Google aquí no és perfecte! Com més agraïts que estem per qualsevol ajuda als nostres lectors a traduir els textos en bon llenguatge.

Què ens comprometem

Volem una plataforma europea iniciatives antroposóficas en el discurs cultural i sociopolític estan participant a la UE i no portar les experiències i perspectives de les escoles Waldorf, agricultura Demeter, la medicina antroposòfica, l'educació i les iniciatives curativa del pacient. D'aquesta manera podem portar els líders europeus tanquen nostres projectes i iniciatives integrals i compartides requerides per molts ciutadans.

Per enfortir el nostre pes polític que necessitem la seva ajuda! Vostè i els seus amics poden mostrar a través de la signatura de la nostra Carta i subscriure al nostre butlletí de notícies que vostè dóna suport els nostres objectius. Li donem les gràcies molt!

Podem portar d'aquesta manera amb que l'evolució positiva a Europa per davant.