ELIANT és per a les persones que volen viure amb la diversitat cultural i la lliure elecció a Europa:

en matèria d'educació, les reformes econòmiques i socials, l'agricultura ecològica, Medicina Complementària i Integrativa.

La traducció de Google aquí no és perfecte! Com més agraïts que estem per qualsevol ajuda als nostres lectors a traduir els textos en bon llenguatge.

Compromís

Som un grup cada vegada més gran de persones que treballen per garantir que, donats els enormes problemes socials i econòmics que amenacen amb desestabilitzar Europa, noves idees i desenvolupaments constructius són coneguts i troben suport. El disseny "multiplicitat en la unitat i la unitat en la diversitat" europea només pot realitzar-se si es creen les condicions que fan possible la comprensió intercultural, així com l'interès per les diferències individuals entre les persones i els grups ètnics.

Creiem que els problemes socials es poden resoldre només en les formes d'una bona educació. Educació, però necessiten perspectives de treball, que es basen en la idea d'un desenvolupament sa i no amb les limitacions socials i econòmiques. Com a part integral de la societat civil, volem contribuir a un establiment d'una xarxa global sobre la base de l'interès mutu, el reconeixement i la confiança en el futur d'Europa. Busquem cooperació amb institucions, associacions i particulars en la vida pública, amb els quals compartim els objectius de salvaguardar les llibertats i opcions i desenvolupar posicions i projectes que contribueixin a la seva realització.