ELIANT ar gyfer pobl sydd am fyw gyda amrywiaeth diwylliannol a dewis rhydd yn Ewrop:

mewn materion addysgol, diwygiadau economaidd a chymdeithasol, ffermio ecolegol, Gyflenwol a Meddygaeth Integreiddiol.

Nid yw'r cyfieithiad google yma yn berffaith! Po fwyaf ddiolchgar yr ydym am unrhyw help ein darllenwyr i gyfieithu'r testunau mewn iaith da.

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn cyflwyno y Gynghrair ELIANT mewn cynadleddau, gweithdai ac ar y cyd â phartneriaid, gydag amcanion tebyg ac yn cynnal deialog gweithgar gyda seneddwyr UE, gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor Ewrop.

Mae cylchlythyr y Gynghrair ELIANT Maent gwybod yn brydlon am faterion cyfoes.

I ddinasyddion, sefydliadau, mentrau a chwmnïau sydd â diddordeb yn natblygiad diwylliannol Ewrop, y ELIANT Gynghrair felly yn llwyfan pwysig ar gyfer gwybodaeth, ond hefyd ar gyfer y posibilrwydd o gyfranogiad dinasyddion yn uniongyrchol ar ffurf deisebau i'r Senedd Ewropeaidd.

Mae'r ddeiseb "Gweithredu ELIANT" dan y Siarter y Gynghrair wedi dangos ein bod yn cael eu cefnogi gan fwy nag un miliwn o bobl o bob gwlad Ewropeaidd.