ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Přispět k pochopení informačních technologií, poznání jejich možností a omezení, učení se programovacím jazykům atd. je samozřejmě úkolem školního vzdělání. Ale není k tomu třeba žádného školního ‚cloudu‘ s ‚Big‘ daty a ‚Learning Analytics‘, žádný výukový software, který data žáků odesílá na síť a žádné WLAN-mikrovlnné záření. Že bude budoucnost také ovlivněna digitálními technologiemi je zřejmé, stejně tak, že podobně jako dozrávání mozku bude vyžadovat čas.Proto požadujeme, aby se učitelé, vychovatelé a rodiče mohli sami rozhodnout, do jakého věku budou vzdělávací instituce ‚bezobrazovkové‘ a odkdy může mít využívání medií jako pomocných výukových prostředků vývojově neurologický a výchovný smysl. Tělo, duše a duch potřebují pro svůj zdravý vývoj získávat reálné výukové a vzdělávací zážitky v reálném prostoru a ase. Proto zakladatel společnosti Apple Steve Jobs nedal svým dětem ani smartphone ani tablet. Věděl, že se jedná o zábavní elektroniku pro dospělé. Stevu Jobsovi bylo jasné, že kreativnímu myšlení a tvůrčí činnosti se nelze naučit prostřednictvím obrazovky, nýbrž jednáním s lidmi a skrze zkušenosti ze skutečného světa.

Děkujeme za podporu naší petice.

Za spolek pro humánní vzdělávání www.aufwach-s-en.de
Prof. Ralf Lankau

Za Evropskou alianci iniciativ aplikované antropozofie / ELIANT www.eliant.eu
Dr. med. Michaela Glöckler


Evropská Aliance zastupující Iniciativy Aplikované Anthroposofie (ELIANT) je aliancí 10 evropských sdružení aplikované anthroposofie s více než desetiletou zkušeností v oblasti občanských snah o zlepšení kvality života a podpory kulturní rozmanitosti v Evropě

Mise ELIANTu

je prosazovat celostní projekty a iniciativy skrze:


Vize ELIANTu

staví na environmentálně zaměřených a na skutečných hodnotách postavených záměrech, které podporují svobodu a možnost výběru v oblastech

  • Rodičovství
  • Vzdělávání
  • Medicína
  • Ekonomie

Aktivity ELIANTu

  • Vytváření veřejných platforem pro členy aliance ELIANT skrze pravidelné konference, workshopy a setkání.
  • Zapojování do aktivního dialogu se členy institucí EU, týkajícího se důležitých bodů veřejného života.
  • Vydávání měsíčního zpravodaje, který informuje o zásadních současných událostech a vývoji v rámci EU.
  • Působí jako důležitý zdroj informací pro občany, instituce, iniciativy a podniky, které se zajímají o vývoj budoucnosti evropské kultury.
  • Poskytuje možnost přímé občanské participace skrze proces petic Evropskému parlamentu.

Díky tisícům podporujících občanů v celé Evropě se Aliance ELIANT stává důležitým vzorem anthroposofické kultury v Evropě. Zjistěte více o naší Chartě a historii..

 

Oblasti naší pozornosti

Evropa – oblast kultury

Evropa – oblast kultury

ELIANT se snaží podpořit vývoj unikátní evropské kultury.

Další informace ››

Zdraví a medicína

Zdraví a medicína

ELIANT podporuje celostní přístup v medicíně a právo Evropanů na komplementární a integrované lékařství vedle konvenční medicíny.

Další informace ››

Pedagogika a celoživotní vzdělávání

Pedagogika a celoživotní vzdělávání

ELIANT a jeho partneři prosazují zdravé prostředí pro pedagogiku, které je založené na celoživotním vzdělávání.

Další informace ››

Léčebna pedagogika a sociální terapie

Léčebna pedagogika a sociální terapie

ELIANT se zasazuje za lepší integraci lidí se zvláštními potřebami.

Další informace ››

Zemědělství a potraviny

Zemědělství a potraviny

ELIANT podporuje biodynamický přístup v zemědělství, aby se zajistila lepší kvalita produktů pro všechny evropské konzumenty.

Další informace ››

Ekonomie a finance

Ekonomie a finance

ELIANT upozorňuje na iniciativy a společnosti, které se zasazují o udržitelnost v ekonomickém a finančním sektoru.

Další informace ››