ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Způsob financování naší Aliance

Členy naší Aliance jsou téměř výlučně obecně prospěšná sdružení. Všechna disponují omezenými finančními prostředky, proto nemohou do hospodaření ELIANTU přispívat víc než průměrně 500 až 2 000 euro ročně. Protože ELIANT pracuje nezávisle na hospodářských a politických zájmech a striktně usiluje o svou duchovní i hospodářskou nezávislost, jsme odkázáni na dary občanské společnosti, pro kterou pracujeme. Jsme proto vděčni za každý byť i jakkoli malý dar, který nám umožní pokračovat v naší práci. Velice vděčni budeme i za to, když předáte náš link dál potenciálním novým zájemcům o náš Zpravodaj:
https://eliant.eu/en/newsletter/

Čím víc lidí se o naší práci dozví, tím účinněji můžeme spoluutvářet kulturní vývoj v Evropě.