ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Aliance ELIANT

Spolupracovníci a přátelé Evropská Aliance zastupující Iniciativy Aplikované Anthroposofie usilují o občanské přispění ke zlepšení kvality života a kulturní rozmanitosti v Evropě. Motto naší práce pochází z Goetheho pohádky O zeleném hadu a krásné Lilii:

„Nic nezmůže jednotlivec, ale pouze ten, kdo se v pravou chvíli spojí s mnohými.“

Lidská důstojnost a individuální rozvoj jsou základními hodnotami evropské kultury. Aby se tyto hodnoty staly skutečností, vyžaduje evropská společnost více než svobodně volit v demokratických volbách. Požadujeme svobodu volby zejména v oblasti výchovy, školství, zdravotnictví a různých forem terapie a medicíny. Možnosti volby v těchto  oblastech jsou v současné době zřetelně omezeny. Co je povoleno v jedné, zemi, není často uznáváno jinde v EU. To platí i pro kulturní iniciativy, které vyrostly z anthroposofie Rudolfa Steinera v průběhu 20. století.

Zastřešující organizace zastupující iniciativy aplikované anthroposofie v jednotlivých zemích se rozhodly vytvořit  Alianci ELIANT, aby v každé zemi zajistily zachování možnosti volby a aby se tak dělo účinně po celé Evropě. Společně s partnery, kteří sdílejí podobné cíle, chtějí v Evropě posílit ekologické a na hodnoty orientované projekty a kulturní iniciativy.