ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Aktivity

Představujeme Alianci ELIANT na konferencích, workshopech a ve spolupráci s partnery, kteří sledují podobné cíle, vedeme aktivní dialog s členy Evropského parlamentu, Evropské komise a Evropské rady.

Zpravodaj Aliance ELIANT vás zavčas informuje o aktuálním dění.

Aliance ELIANT představuje důležitý zdroj informací pro občany, instituce, iniciativy a podniky, jenž mají zájem o další kulturní rozvoj Evropy. Také poskytuje možnost přímé účasti občanů prostřednictvím petic Evropskému parlamentu.

Podpisy shromážděné v petici "Action ELIANT" pod Chartou Aliance ukázaly, že jsme podporováni více než jedním milionem lidí ze všech evropských zemí.