ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Charter

Cíle aliance

Lidská důstojnost a individuální rozvoj jsou základními hodnotami evropské kultury. K jejich vývoj přispěly iniciativy s antroposofii Rudolfa Steinera uz více než 80 let. Zejména v oblasti zemědělství, vzdělávání, speciálního vzdělávání a medicíny, kvalitu života rozvojily se po celém světě. Nasim úkolem je zabezpečeni techto práv pro občany Evropy a přispět k rozvoju Evropy.

Právo k potřebám rozvoje jednotlivého občana v Evropské skutečnosti, je nejen svobodné volby, ale i volba: rodiče pro své děti mohou vybrat školu, ktera odpovída jejím vzdělávacím přesvědčením. Každý by měl mít možnost přijmout lékařskou péči a typ stravy, ktera odpovídá jejim způsobu života. V Evropě, základní a lidská práva by neměly být omezena na úkor kulturních iniciativ. Aliance připravuje půdu pro to.

To vyžaduje základní podminky, což umožňuje různé přístupy k individuálnímu životního stylu s jeho zařízení vývoj a podporu. Pluralismus vědeckých metod a svoboda výzkumu a výuky, musí být zaručena. Také vyžadana je svoboda povolání a svoboda vzdělávání a sociálního pluralismu.

Provoz a činnosti Aliance


My, členové této aliance, dohodli se na naší spolupráci na základě solidarity iniciativ. Tohle nám nabídne vzájemnou podporu našich příslušných, na Evropu zaměřených plánů a akcí. Naším cílem je spolupráce a vzájemná pomoc při integritě a transparentnosti. Nezbytné iniciativy v různých oblastech života mohou být realizovány s nejširší možnou demokratickou podporu, nízkémi administrativními náklady, a vysokým komunikativním povědomí.

Budeme i nadále vyvíjet vliv na vývoj evropské politiky a tvorby právních předpisů a udržovat a rozšířit stávající kontakty s evropskými institucemi.

Jsme nedílnou součástí občanské společnosti na evropské úrovni, s možná nejširším propojením s organizacemi, které mají podobné cíle.

Aktivně se podílíme na public relations, pracujeme s našimi nejlepšími schopností na konferencích, seminářích a workshopech, které splňují cíle Aliance.

Hledáme partnery v oblasti kultury, byznysu a politiky, k další podpoře našich cílů. Usilujeme o spolupráci s institucemi, asociacemi a jednotlivci ve veřejném životě, kteří sdílejí náš závazek k udržitelnému ochranu svobod a zlepšení kvality života a rozvoje prostor pro každého. Chceme pracovat a podporovat iniciativy, které umožňují formovat rozvoj Evropy z hlediska stanovených cílů.
Aliance je jako celek příslušná rozhodnutí jsou přijímána na základě vzájemné dohody mezi dopravci. Sekretariát bude přesunutý do Bruselu z součástné adresy Nadace pro Anthroposofické medicíny v Dornach (Švýcarsko).

Členství v Alianci

Členství zahrnuje členy Aliance, která sdružují se v solidaritě, jakož i přidružených členů.

Členové aliance jsou aktivní na evropské sdružení a institucí z aplikované antroposofie, které aktivně pracují ve smyslu stanovených cílů pro ochranu základních lidských práv, sociální sebeurčení, kulturní rozmanitosti, a tím zlepšení kvality života v evropském právním vývoji úrovně. Nosič rozvíjet jako vedoucích členů činnosti aliance, a dát je do pořádku.

Přidružené členství v Alianci, jakékoli fyzické nebo právnické osoby, organizace a instituce, které se chtějí propagovat antroposofické kulturních iniciativ a chce, aby se morální a / nebo finanční příspěvky na jejich podporu. Podpůrné Členové jsou pravidelně informováni o aktivitách Aliance a případně pomůže realizovat jednotlivé projekty a kampaně. Přidruženými členy vyplývající z jejich členství žádné finanční závazek, pokud člen má výslovně chce dělat.

Nosné a první signatáři Aliance jsou:

AEFMUTA, Sdružení Européenne des Fabricants de Léky Využívá en Thérapeutique Anthroposophique, Huningue; Nand de Herdt.

Demeter International e.V. , Darmstadt; Dr. Andreas Biesantz

ECCE, evropské spolupráce v Anthroposofické Léčebné vzdělávání a sociální rehabilitace, Zeist; Bernard Heldt.

ECSWE, Evropská rada pro Steiner Waldorf vzděláváníECSWE,, A.I.S.B.L, Brusel; Christopher Clouder.

EFPAM, Evropská federace sdružení pacientů pro Anthroposophic medicíny, Leidschendam; René de Winter.

FAM, Nadace pro Anthroposophic medicíny, Dornach; Dr. med. Michaela Glöckler.

GESUNDHEIT AKTIV - Anthroposophische heilkunst e.V., Bad Liebenzell; Heidrun Loewer.

IBDA, Mezinárodní sdružení pro biodynamické zemědělství, Arlesheim; Nikolai Fuchs.

IKAM, Mezinárodní koordinace Anthroposophic medicíny, Dornach; Dr. med. Jürgen Schürholz.

IVAA, Mezinárodní asociace Anthroposophic lékařských asociací, Dornach; Dr. Günther Schulz, Dr. med. Peter Zimmermann.

Přidružených členů aliance, kteří byli přítomni v závodě, jsou:
Ústav Anthroposophique Rudolf Steiner, Brusel; Dr. Jürgen Erdmenger.
Léčebný vzdělání a sociální terapii, Dornach; Dr. Rüdiger Grimm.
Dr. med. Giancarlo Buccheri, bývalý prezident IVAA, Dornach.
Christof Wiechert, Dornach.

Brusel, den 29.06.2006

Základními členy a přidružené členy poděkovat všem, kteří berou na vědomí této chartě a od účasti na sběr podpisů na pomoc znovu potvrdit efektivitu Aliance.

ELIANT Charta als PDF-Download