ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Milníky naší práce

Založení Aliance

Aliance ELIANT byla založena v červnu 2006 v Bruselu. Podnětem k této události byl zákaz prodeje kojenecké výživy Demeter dle nařízení EU, jež pro tento druh výrobků vyžaduje syntetické vitaminové doplňky. Avšak normy Demeter vyžadují, aby byly produkty bez umělých přísad.

Tak byla formulována Charta, jejíž hlavním sdělením je podpora a rozvoj kulturní rozmanitosti v Evropě - na základě přijetí svobody a možnosti volby, které jsou ovšem ohroženy absencí právního rámce.

To se týká například i anthroposofických léčiv, které nejsou vyrobeny v souladu s homeopatickými směrnicemi. Pouze ve dvou zemích mají anthroposofická léčiva plné právní postavení - v Německu a ve Švýcarsku. Je důležité, aby tohoto stavu bylo dosaženo v celé Evropě, aby pacienti ve všech zemích EU měli přístup k anthroposofickým lékům.

Zleva doprava: Dr. Jur. Jürgen Erdmenger / autor Charty Aliance, komisař John Dalli / zdraví a ochranu spotřebitele, Thomas Göing/ projektový manažer kampaně ELIANT

ELIANT kampaň - sběr 1 milionu podpisů

Nadšení jsme byly při sbírce více než 1 milion podpisů na Listinu Aliance . Vidět, že tolik lidí - také více než 200 000 z neevropských zemí - ukazali solidaritu nas velmi dotklo a motivovalo pokračovat v započaté cestě. Předání podpisů z Evropy do Evropské komise k rukám komisaře John Dalli, komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele se konalo v Bruselu dne 13. května 2011.

Erstellung und  Übergabe des Memorandums mit 15 Forderungen an die Kommission

Dr. med. Michael Glöckler, zakladatel a ředitel petice při předání memoranda Aliance komisaři John Dalli.

Vytvoření a absolvování memoranda Aliance byla rozhodujícím třetím milníkem. Prezentace memoranda s 15 požadavkami pro Komisi pro vytvoření právního a politického rámce pro iniciativy aplikované antroposofie znamenal počátek aktivity občanské společnosti Aliance ELIANT v Bruselu.

Struktura nevládní organizace ELIANT

Od ledna 2012, nevládní organizace Aliance ELIANT je ve výstavbě. Vzhledem k tomu, ze potřebujeme silnou občanskou společnou sílu, musime pracovat přímo v Bruselu, aby jsme byli schopni ovlivnit proces vývoje, . Z členů ELIANT aliance, aby se silnou organizaci, která hájí nejen pro výrobky a služby aplikované antroposofie, ale také může spolupracovat s dalšími organizacemi spojenými cíli, je velkou výzvou, kterou jsme rádi. Jsme velmi rádi, že v současné době se přihlásili k odběru newsletteru téměř půl milionu lidí!