ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Mise

Chceme se jako evropská platforma anthroposofických iniciativ zúčastnit kulturního a společensko-politického diskurzu v EU, vnést zkušenosti a perspektivy waldorfské pedagogiky, zemědělství Demeter, anthroposofické medicíny i pacientských iniciativ. Takto pak můžeme evropským rozhodovacím pravomocím přiblížit naše projekty a iniciativy, sdílené a podporované mnoha občany.

Abychom mohli posílit naši politickou váhu, potřebujeme také vaši pomoc! Tím, že podepíšete naši Chartu a přihlásíte se k odběru zpravodaje, můžete vy i vaši přátelé ukázat, že podporujete naše cíle. Za to vám mnohokrát děkujeme!

Můžeme tak společně s vámi podnítit pozitivní vývoj v Evropě.