ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Pole působnosti aplikované antroposofie

Antroposofie vznikla ve 20. století jako celostně a prakticky orientovaná filozofie člověka a jeho prostředí. Tento název znamená moudrost (Sophia) o člověku (Anthropos).

Rudolfa Steinera (1861-1925) bylo ukázat vědecké, umělecké, duchovní a praktické způsoby, jak smysluplně porozumět a pracovat na sobě a na vývoji člověka. Mnoho lidí - bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo náboženské orientace - tak dostalo příležitost vzít svůj osobní a profesní rozvoj do vlastnich rukou.

Z tohoto indivdalniho přístupu vznikly kulturní iniciativy, které nyní působí po celém světě, jako jsou antroposofická medicína, její klinky a lékařské praxe, waldorfské školy a školky, léčebně-pedagogická a sociálně-terapeutická zařízení, střediska pro drogy a drogové závislosti , biodynamické zemědělství, vědecké instituce, etické hospodářské systémy a Banky, stejně jako nové hnutí pohybového umění - eurytmie a Obec křesťanů, hnutí za náboženskou obnovu.