ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Vize

Záleží nám na kulturní integraci a dalším rozvoji Evropy. Evropa se historicky vyvinula do jedinečně diferencovaného regionu s jazykovou a etnickou rozmanitostí. Vědomí společných duchovních kořenů je důležité nejen pro vzájemné porozumění, ale mělo by se též zrcadlit v produktech, které míří z Evropy do zbytku světa. Jako nevládní organizace aktivní v občanské společnosti chceme společně s dalšími organizacemi (s podobně hodnotově orientovanými a ekologickými cíli) dosáhnout takového právního rámce, který:

  • umožní rodičům individuálně rozhodnout o způsobu vzdělávání svého dítěte,
  • umožní každému jednotlivci zvolit takovou medicínu, ke které má důvěru,
  • pomáhá zavést, udržovat a dále rozvíjet hospodářské a zemědělské podukty, které svými výrobními postupy současně pečují o zachování země a životního prostředí.