ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Závazek

Jsme rostoucí skupina lidí, kteří se zavázali, že vzhledem k obrovském sociálním a ekonomickémi problémy, které hrozí destabilizovat Evropu, konstruktivními vývoji nových nápadu a touto známosti najít podporu. Evropský subjekt „Mnohosti v jednotě a jednoty v mnohosti“ je možné pouze, pokud podmínky, které umožní mezikulturní porozumění, zájem o individuální rozdíly mezi lidmi a mezi etnickými skupinami.

Jsme přesvědčeni, že sociální problémy lze řešit pouze ve způsobech dobrého vzdělání. Vzdělání ale potřebuje pracovní vyhlídky, které jsou založeny na myšlence zdravého vývoje a ne na sociálních a ekonomických omezení. Jako nedílná součást občanské společnosti, chceme přispět ke komplexní sítí na základě vzájemného zájmu, uznání a důvěry v budoucnost Evropy. Usilujeme o spolupráci s orgány, sdružení a jednotlivců ve veřejném životě, s nimiž sdílíme cíle ochrany svobody a možnosti a rozvíjet pozice a projekty, které přispívají k jejich realizaci.