ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Peníze a ekonomie jako prostředky pro činnost vzájemné podpory

Wirtschaft und Geld als Instrumente brüderlichen Handelns

Dnešní situace nulové úrokové míry nám předkládá nové otázky a výzvy. Tradiční typy bank nemohou dlouhodobě přežívat v tomto bezúročném prostředí a naše globální ekonomika čím dál více naráží na limity růstu, ať už kvůli omezeným zdrojům, nebo nedostatku poptávky. Finanční systém i ekonomie potřebují nové nápady a business-modely, aby se opět staly dlouhodobě udržitelnými. Potřebujeme ekonomiku, která respektuje přirozené limity růstu i život lidských bytostí a přírody.

ELIANT podporuje a povzbuzuje iniciativy a podniky zapojené v hospodářských a měnových snahách. V posledních 50 letech bylo v Evropě i v celém světě založeno mnoho podniků a některé z nich vyrostly do značně velkých firem. Náplň jejich práce zahrnuje zdravé jídlo, obnovitelné energie, ekologické technologie, banky, léčiva, přírodní kosmetiku, doručovací společnosti, oděvy, výrobky pro domácnost a mnoho dalšího. Mnoho těchto podniků se mohlo realizovat díky lidem, kteří léta pracovali na konceptu sociální trojčlennosti či na ekonomický myšlenkách Rudolfa Steinera a anthroposofie. Také celosvětový rozvoj principu udržitelného vývoje zde hraje důležitou roli.

ELIANT vidí sám sebe jako prostředníka v šíření povědomí o některých důležitých tématech, jako je pozemkové vlastnictví, nové způsoby práce s penězi (regionální měny atd.), stejně tak jako dlouhodobé zacházení s aktivy podniků.

Links