ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Integrativní medicína – zdraví pro tělo, život, duši i ducha

Gesundheitsfürsorge und Medizin

Současné výzvy ve zdravotnictví vyžadují spolupráci lékařů, výrobců a pacientů, za což se  ELIANT zasazuje v celé Evropě. Stále větší okruh lidí si přeje vedle školní medicíny také „jemnější“, na procesy orientované léčebné postupy komplementární a integrativní medicíny, i když tato problematika stále ještě není v Evropské unii uspokojivě právně upravena.

Anthroposofická medicína je integrativní forma medicíny, která spojuje diagnostické a terapeutické přístupy konvenční medicíny s filosofickými a spirituálními znalostmi anthroposofie. Od doby svého založení v roce 1921 se rozšířila do více než 80 zemí. Spektrum terapeutických možností používané praktickými a odbornými lékaři zahrnuje, vedle prověřených postupů konvenční medicíny, také široké spektrum přírodních prostředků, které povzbuzují samoléčebné síly organismu. K nim lze, v případě potřeby, připojit i vnější užití léčebných prostředků, speciální masáže, arteterapie, eurytmii, práci s vlastní biografií a životní poradenství.

Anthroposofické nemocnice jsou známé svou excelentní péčí a pozorností, kterou věnují potřebám svých pacientů (pro více informací navštivte www.anthromed.de). Zvláště rozšířené je užívání jmelí jako základního léčiva při léčbě rakoviny. Terapie přípravky ze jmelí doplňuje konvenční léčbu – tím, že (jak je vědecky dokázáno) zlepšuje kvalitu života a minimalizuje spotřebu léků proti bolesti.

Setkání s pacientem stojí v centru lékařského i terapeutického vzdělávání. Nemocný člověk chce být vnímán a chápán jako individualita. Zdravotník tedy musí rozvíjet své schopnosti intuice a empatie, stejně jako svou etiku a lidský pohled, který se orientuje na zdravý vývoj těla, duše i ducha.

Links

European Federation of Patients' Associations for Anthroposophic Medicine EFPAM