ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Léčebná pedagogika a sociální terapie pro naplněný život ve společnosti

Lidem s handicapem, kteří vyžadují speciální péči, se po celém světě dostává stejných práv, ale vhodné podmínky pro zapojení a integraci postižených dětí a dospělých stále často chybí. ELIANT se zasazuje o to, aby se v individuální péči osvědčené instituce, vesničky nebo dílny mohly nadále rozvíjet a aby se jim dostalo uznání jako možných modelů integrace.

V rámci anthroposofické léčebné pedagogiky existuje široké spektrum pomocných míst pro děti se zvláštními potřebami: časné poradenství a diagnostika, léčebně-pedagogické a integrované školky, školy, inkluzívní programy, domovy a společenství. I dospělým s postižením je nabízeno mnoho příležitostí, od dílen až k vesnickým komunitám, které začleňují život, práci, kulturní i společenské aktivity. V současné době takto ve světě funguje přes 350 institucí rozšířených o léčebně-pedagogické speciální školy, pomocné školy a inkluzivní vzdělávání.

Na kohokoli, kdo navštíví léčebně–pedagogickou školu, denní centrum nebo komunitu třeba v Irsku, Švédsku nebo Itálii, okamžitě zapůsobí tamější estetický způsob života a krása použitých přírodních materiálů, tvarů a barev.  Každodenní život tu zahrnuje víc, než jen žití v komunitě, či chození do školy a na terapie. Hudební činnosti, divadelní představení a slavení svátků dotváří stimulující prostředí, které člověku poskytuje pocit duchovního domova.