ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Výchova a vzdělávání ke kreativitě a sociální kompetenci

Každý člověk je jedinečný. Děti a mladí lidé mají právo na výchovu a vzdělávání, které podporují rozvoj individuálních a sociálních schopností, a nejsou primárně zaměřeny na předepsané normy a výkon. ELIANT se společně s partnery zasazuje o to, aby své dětství a dospívání mohli prožít způsobem, který je pro ně zdravý.

Skrze umělecký přístup k výuce a rozmanité kognitivní i praktické učební oblasti nabízí waldorfská pedagogika (v jeslích, školkách a školách až do 18. roku)  základ, na němž se mohou rozvíjet žákovy tvůrčí schopnosti. V tomto procesu jsou u každého dítěte jednotlivě zohledňovány a podporovány jeho různá nadání a potenciál.

Waldorfské školství je založeno na přednáškách Rudolfa Steinera pro učitele a lékaře. Od svého vzniku v roce 1919 se spolu s měnícími se nároky doby stále vyvíjí. Dnes existuje více než 1000 škol a 2000 školek a programů pro rané dětství, které waldorfskou pedagogiku uvádí do praxe na všech kontinentech.

Dodnes jsou waldorfské školky a školy zakládány jako výsledek iniciativy rodičů a proto je velmi důležité, aby legislativní podmínky v měnící se Evropě nadále připouštěly i tento druh občanské angažovanosti.