ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Zemědělství a výživa pro udržení zdraví planety i lidí

Klesající úrodnost půdy, ztráta biologické rozmanitosti, změny klimatu, pokračující nadměrné užívání pesticidů, průmyslové velkochovy a s nimi spojená nutnost používání antibiotik, která vede k rezistenci vůči antibiotikům u lidí – tyto jevy patří k problémům, se kterými se potýká zemědělství na celém světě.

Biodynamický způsob zemědělství vyvíjí déle než 90 let takovou agrární kulturu, která konstruktivně čelí těmto problémům. Úrodnost půdy a zdraví rostlin jsou podporovány použitím jemně působících přípravků, vlastnoručně vyrobených z kravského hnoje, léčivých rostlin a minerálů. Farmář dodržující Demeter standardy utváří své hospodářství s hlubokou úctou  k životním procesům a životnosti půdy, podstatě rostlin a právu zvířat na nedotknutelnost. Tak mohou například všechny krávy z Demeter chovů nosit své rohy.

Značka Demeter zastřešuje biodynamickou produkci a produkty. Je mezinárodní značkou, jejíž standard je uznáván po celém světě. Produkty značky Demeter garantují, že vysoká kvalita původního produktu bude po zpracování zachována. Férové ceny a závazek k sociální spravedlnosti jsou cíle které sdílí pěstitelé, zpracovatelé, distributoři i spotřebitelé.

Demeter International a International Biodynamic Association (IBDA) se stali partnery Aliance ELIANT, aby se zasadili o to, že biodynamický přístup nebude v Evropě nepřiměřeně omezován regulacemi a že jeho přínos ke kvalitě potravin,  životnímu prostředí a biodiverzitě může být nadále zachován.

Links

Rudolf Steiner über biologisch-dynamische Landwirtschaft
Biodynamic Man. Alan Brockman und sein biologisch-dynamischer Hof (Youtube Video auf Englisch)