ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Klimatické změny - úkol pro nás pro všechny

Změna klimatu je jedním z největších problémů, kterým lidé i Země čelí. V současné době využíváme přírodní zdroje naší planety 1,5 až 2,5 násobně a to je příliš prudké a neudržitelné tempo. Země se rychle otepluje a nám se jen sotva daří tento proces zpomalit - i když Pařížská dohoda z prosince 2015 byla jistě krokem správným směrem a významně posílí investování do obnovitelných energií po celém světě.

Musíme se jako občanky a občani více spojit a vzít regionální Iniciativy do vlastních rukou. Takto můžeme společně formovat naše lokální energetické infrastruktury s přesahem do dalších oblastí . Potřebujeme nové  technologie pro ukládání energie a  inteligentní sítě. Potřebujeme také nové formy a technologie pro výrobu energie. K záchraně klimatu patří i  takové zemědělství, které znovu oživí půdu, takže se na humus může navázat více CO2. K tomu všemu patří i změny v našich stravovacích návycích směrem k omezení spotřeby masa a naopak ke většímu množství lokálně produkované zeleniny a ovoce. Dalším potřebným krokem je více energeticky úsporná doprava a transportní systémy.

Tyto snahy ELIANT propaguje a doufá i ve Vaši podporu!