ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Our ELIANT Newsletter keeps you up to date - subcribe here

Here you can unsubscribe the ELIANT newsletter

Would you like to receive the ELIANT Newsletter in another language?

Clicking on the desired language will take you to the newsletter form in the respective language. There you can register for the ELIANT newsletter in your desired language – free of charge.

English   German   French   Italian   Dutch   Spanish

Newsletter

 • Teď se Vás tážeme, jako občana

  Teď se Vás tážeme, jako občana

   


  Chtěl (a) byste, aby byl váš hlas vyslechnut těmi, kteří jsou za Evropu odpovědni?

  Milí přátelé,

  Dne 9. května, v Den Evropy, zahájila Evropská komise roční otevřený dotazník občanů EU týkající se budoucnosti EU. Obsahuje rozsáhlý seznam otázek, k našemu údivu však chybí dvě z našeho pohledu klíčové:

  Jak vidí občané budoucnost demokracie a jak roli občanské společnosti v EU?Pro ELIANT jsou obě tyto otázky směřující k silné Evropě rozhodující. Aktivní občanská společnost je páteří každé fungující demokracie.

  Jak můžete vy pomoci tomu, aby byly tyto body zohledněny?
  Můžete se aktivně podílet na budoucnosti Evropy tím, že na dotazník odpovíte a připojíte dva níže uvedené body k první otázce dotazníku:

  Iniciativy občanů jsou tím, co podporuje kulturní změny díky tomu, že (mimo jiné) v politické, kulturní, vzdělávací, lékařské a zemědělské sféře přináší zásadní podněty pro stanovení cílů. Brusel musí občanské iniciativy brát vážně a vzít v úvahu jejich podněty při plánování budoucnosti Evropy.

  Vzhledem k tomu, že v EU má Komise společně s Radou nejen výkonnou, ale i legislativní funkci, je zohlednění občanské společnosti obzvláště důležité, protože v demokratických zřízeních obvyklé rozdělení moci na výkonnou (Komise) a legislativní (parlamentu) není (dosud) v EU realizováno.

  Čím může ELIANT přispět k budoucnosti Evropy? Spolu s partnery s podobnými cíli podporuje Allianz ELIANT hodnotově a ekologicky orientované projekty a kulturní iniciativy v Evropě. Přečtěte si další informace o naší misi a našich aktivitách.S díky a srdečným pozdravem za tým ELIANT Vaše Michaela Glöckler

   

  Váš dar nám pomáhá pokračovat v naší práci. V současné době se zasazujeme v kampani v rámci celé EU spolu s Aliancí pro humánní vzdělávání v Německu o právo na mateřské a základní školy "bez obrazovky". Zde můžete podepsat.

 • Jak zdravý je plánovaný digitální ekosystém?

  Jak zdravý je plánovaný digitální ekosystém?

   

  Příspěvek hnutí ELIANT k výzvám, které přináší digitální svět

  Milí přátelé,

  Evropská unie stojí před mnoha velkými výzvami. Z toho důvodu nachází u veřejnosti digitalizace a způsob, jak se projevuje na dětech, jen malou pozornost. Proto organizuje sdružení ELIANT 28. listopadu 2017 svou druhou mezinárodní konferenci v Bruselu na téma Cesty ke zdravému digitálnímu ekosystému: hodnoty, kompetence a zodpovědnosti.

  Rodiče a odborníci na vzdělávání jsou konfrontování s politickými rozhodnutími, která podporují integraci IT-technologií do péče o malé děti ve školkách a základních školách. Víme, jak IT-technologie ovlivňuje orientaci dítěte v prostoru, času a uvnitř analogového světa, jak působí na rozvoj empatie a klíčových sociálních kompetencí? Proč asi se rozhodli Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos stejně jako princ William a Kate z britské královské rodiny držet své vlastní děti dál od těchto přístrojů?

  Všechny tyto otázky nás utvrdily v tom, že je třeba, abychom se o tématu dozvěděli víc, pozvali na naši konferenci vysoce postavené experty a podrobně o tom diskutovali. Doufáme, že naše konference nabídne možnosti k tomu, aby se tu navázala partnerství, abychom se vzájemně propojili a zamysleli se nad budoucími kampaněmi, které budou k dobru nastupujícím generacím v Evropě i na celém světě. Těšíme se na to, že se s Vámi setkáme v Bruselu, seznámíme se s vašimi návrhy a prohovoříme naše společné naléhavé úkoly.

  Se srdečnými pozdravy

  Michaela Glöckler

   

  Photo: © JenkoAtaman - fotolia.com

   

 • Digitální technologie při vyučování ano – ale ve správnou dobu!

  Digitální technologie při vyučování ano – ale ve správnou dobu!

  Allianz ELIANT

   

   

   

   

  Digitální technologie při vyučování ano – ale ve správnou dobu!

  Milí přátelé ELIANTu,

  Digitální technologie při vyučování ano – ale ve správnou dobu!Evropský parlament v současné době projednává návrh Zprávy o novém evropském programu o kompetencích. V kapitole o digitálních kompetencích navrhuje Evropská komise "vypracovat rozsáhlé národní strategie pro digitální kompetence."

  Její návrh však vůbec nezohledňuje mediální pedagogiku vhodnou pro děti. Proto aktivní podpora takové pedagogiky ze strany ELIANTu pod záštitou našeho člena - European Council for Steiner Waldorf Education (Evropské rady pro waldorfské vzdělávání, ECSWE)!  Je nutné zohlednit nepříznivé výsledky studie OECD ohledně používání digitálních technologií při vyučování z roku 2015: Příliš časné využívání médií s sebou nese velké riziko rozvoje závislostí. Stále časnější a rozsáhlejší využívání digitálních médií je rozhodnutí špatným směrem.
      
  Z pohledu waldorfské pedagogiky je základem mediální pedagogiky věkově odpovídající podpora kreativity, rozvoj vůle a aktivní osvojování si centrálních kulturních technik – čtení, psaní, počítání a samostatného myšlení. To jsou předpoklady pro to, aby mohly děti a mladí lidé bez újmy postupně vstupovat do digitálního světa. Rada ECSWE se proto aktivně zasazovala o odpovídající změny v návrhu zprávy a začala o nich jednat s vedoucími poslanci.
      
  Proto Vás chceme ještě jednou poprosit o motivování dalších lidí, kteří by mohli do 20. května podepsat naší petici "Ne digitálním školkám – ano konstruktivním investicím do vzdělání". Zde si můžete prohlédnout aktuální stav: www.openpetition.de

  Budeme Vás informovat o aktuálním vývoji a jsme Vám velmi vděčni také za Vaši finanční podporu!

  Za tým ELIANT Vás srdečně zdraví
  Vaše Michaela Glöckler

   

  Photo: © Robert Kneschke - fotolia.com

   

 • Včely jsou nadále v ohrožení! Naše odpovědnost za člověka a přírodu

  Včely jsou nadále v ohrožení! Naše odpovědnost za člověka a přírodu

  Allianz ELIANT

   

   

   

   

  Včely jsou nadále v ohrožení! Naše odpovědnost za člověka a přírodu

  Milí přátelé ELIANTu,

  Proč je glyfosát zvláště nebezpečný pro naše včely? Jedná se o celosvětově nejprodávanější pesticid – viz náš Newsletter Klima, půda a účinek herbicidů. Pro včelstva je tato látka stále nebezpečnější, mimo jiné proto, že je chuťově a čichově neutrální. Včely ji tak nemohou odlišit od vody. Již včelí larvy se přes potravu dostávají do kontaktu s touto vodou ředitelnou účinnou látkou. Tím se snižuje obranyschopnost včel proti nemocem a poškození jejich orientačního smyslu. Negativně a dlouhodobě to poškozuje zdraví celého včelstva.

  Včely doprovázejí člověka po tisíce let, jak názorně ukazuje třeba zobrazení z tzv. Pavoučích jeskyní (Cuevas de la Araña). Při sběru pylu opylují včely nesčetné množství okrasných i užitkových rostlin.

  Včely jsou věrné svým květům. Každá jednotlivá včela se specializuje na jeden druh květu. Jedna včela tak kontinuálně létá pouze na řepku nebo třeba pouze na jabloňové květy. A právě to z ní dělá tak jedinečně výkonného tvora při opylování – v případě kvetoucích rostlin ošetřených glyfosáty se však včelám tato vlastnost stává osudnou. Včely sedí například na květu chrpy uprostřed pšeničného pole a dostanou jedovatou sprchu celého těla. V horkých letních dnech musejí včely přijímat vodu. A tak se napijí glyfosátové šťávy a zanesou jed do úlu.

  Používání totálních herbicidů, obsažených také v prostředku "round up" od firmy Monsanto, vede ke ztrátě doprovodné flóry a k nedostatku potravy pro včely – nehledě na skryté potenciální nebezpečí pro člověka: Vědci Světové zdravotnické organizace (WHO) vyhodnotili glyfosát jako pravděpodobně rakovinotvornou látku, v přesném anglickém znění: "probably carcinogenic to humans", tedy pravděpodobně karcinogenní pro člověka.

  ELIANT se zasazuje o zemědělství bez jedovatých vedlejších účinků na včely, člověka a přírodu. Proto podporujeme včelaře, zejména nadaci Aurelia Stiftung, v jejich úsilí u Evropského soudního dvora nechat stáhnout prodloužení povolení pro glyfosát. Tato žaloba vyžaduje hodně času a dobré advokáty.

  Evropská komise odstartovala anketu týkající se modernizace a zjednodušení jednotné zemědělské politiky, zde je odkaz na anketu. Vaší účastí do 2. května 2017 přispějete k ekologičtějším přístupům v evropském zemědělství.


  Srdečně Vám děkujeme za Vaši podporu!

  S pozdravem
  Vaše Michaela Glöckler

   

  Photo: © awarts - fotolia.com

   

 • Za důstojnost dítěte je třeba lobovat

  Za důstojnost dítěte je třeba lobovat

  Allianz ELIANT

   

   

   

   

  Lidskost má své kořeny ve zdravé výchově malých dětí

  Milí přátelé ELIANTu,

  mnoho lidí, kteří slyší nebo si přečtou, že politici v oblasti vzdělávání (nejen zástupci zájmů ekonomické sféry informačních technologií) se zasazují o to, aby každé malé dítě v předškolním zařízení mělo přístup k tabletu, tomu nemohou uvěřit. Je to ovšem pravda. Už malé děti si mají zvykat na digitální svět bez ohledu na to, že tento přístup vede nejen ke špatné neurologické stimulaci, ale především zamezuje tvůrčím procesům napodobování, bez kterých není zdravý tělesný a duševní vývoj dítěte možný.

   

  Za důstojnost dětí tedy musíme lobovat.

  V prvních letech života by si měly děti nerušeně osvojovat tři nejdůležitější kulturní techniky lidstva, tedy vzpřímenou chůzi, svůj mateřský jazyk a "vlastní myšlení". Vytváří se tak předpoklad pro to, aby dítě umělo od určitého dne v životě myslet a říkat "já jsem já".

  Proto Vás prosíme o podporu naší petice NE digitálním školkám a jeslím – ANO konstruktivním investicím do vzdělávání. Máme na to čas do 15. května 2017. Do té doby bychom měli rádi alespoň 100.000 podpisů, abychom pak mohli s touto podporou občanské společnosti v mnoha zemích uspořádat regionální politicko-vzdělávací iniciativy, tiskové konference, diskusní fóra odborníků, kongresy a přednášky.

  28. listopadu 2017 bude ELIANT na toto téma organizovat hlavní akci v Bruselu. Jen díky Vaší pomoci mohou takovéto aktivity získat potřebnou sílu a pozornost. Také bychom Vám chtěli srdečně poděkovat za Vaši finanční podporu, bez které bychom měly svázané ruce.

  Lidská důstojnost a lidskost jsou naše cenné kulturní statky – i ony potřebují aktivní ochranu a náš hlas.

  Za tým ELIANT Vás srdečně zdraví,
  Vaše Michaela Glöckler

   

  Obráz: © Tatjana Posavec

   

 • Úspěšná výroční konference aliance ELIANT v Bruselu

  Úspěšná výroční konference aliance ELIANT v Bruselu

   

   

   

   

  Úspěšná výroční konference aliance ELIANT v Bruselu

  Milí přátelé ELIANTu,

  7. listopadu se v Bruselu poprvé konala reprezentativní konference aliance ELIANT.
   

  Podařilo se nám ukázat, že aplikovaná antroposofie výrazně přispívá k převádění lidských práv zakotvených v evropské ústavě – lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity – do žité sociální praxe. Evropská unie sice tato práva již definovala ve své Listině základních práv, ovšem občané si většinou v každodenním životě nejsou těchto základních práv vědomi, neuplatňují je a opakovaně akceptují situace, které základním právům odporují. Proto je důležité, aby se občanská společnost probudila, byla pozorná a využívala svá základní práva.

  Sophie Beernaerts, vedoucí oddělení pro školy a pedagogy v rámci Generálního ředitelství EU pro vzdělávání a kulturu, zdůraznila, že možnost svobodně volit mohou občané skutečně využívat jen tehdy, pokud jsou dobře vzdělaní. Proto vnímá výchovu jako základ evropského rozvoje. Gerald Häfner poukázal na to, jak silně závisí rozvoj demokracie na demokratickém smýšlení a postoji jednotlivců a jak není demokracie bez angažované občanské společnosti myslitelná.

  Účastníci konference vypracovali v rámci sedmi workshopů jasné okruhy témat, které budou pro nás v nadcházející době klíčové. Tato témata začleníme do naší další práce s veřejností v Bruselu.

  Zde naleznete první fotografie z konference. Do konce listopadu budou na naší webové stránce dostupné také videozáznamy z konference a celková zpráva. Kapacita konference –197 účastníků – byla plně využita.

  Při přípravě a realizaci konference nám významně pomohl svaz pro podporu iniciativ evropských občanů (Verein European Citizen Action Service - ECAS). Vznikly tím ovšem náklady, které nejsme schopni plně uhradit. Proto Vám budeme vděčni, pokud naši konferenci a další vedení naší práce podpoříte.

   

  Se srdečným pozdravem za tým ELIANT,
  Vaše
  Michaela Glöckler

 • Problémy a šance v současném školství – ústřední výzva pro sdružení ELIANT

  Problémy a šance v současném školství – ústřední výzva pro sdružení ELIANT

   

   

   

   

  Problémy a šance v současném školství – ústřední výzva pro sdružení ELIANT

  Milí přátelé,
  od zavedení studií PISA v roce 2000 se ve vzdělávání stává stále důležitější standardizace, rovnost šancí a porovnatelnost. Státy soutěží o nejlepší místa v tabulce. Tím vyvíjejí na žáky a učitele enormní nátlak.
   
  Základní kritika a nové náměty

  Někteří vědci zásadně kritizují současné školství, které je ovlivněné doposud nevídanou nerovností, nekritickým a stále širším využíváním informačních technologií a přizpůsobením školního vzdělávání přáním trhu práce. Učení se, kreativita a pospolitost ve škole stále víc ustupují atmosféře drilu, strachu a izolace, a vyučování upadá do podoby předem dané rutiny.

  Profesor Heinz-Dieter Meyer ze State University of New York tedy navrhl v lednu na konferenci na téma "Rozmanitost v hodnocení výkonnosti", organizované European Council for Steiner Waldorf Education v Lucembursku, aby se pedagogové zase znovu ve smyslu Pestalozziho angažovali za "harmonii mezi hlavou, srdcem a rukou". Stále platí, že je třeba podporovat u dětí schopnost soustředění, překonávat jejich osamocenost a vydržet jejich rozporuplné projevy. Ve zkouškách má jít o to, aby žáci dokázali spolehlivě použít to, co se naučili. O to se však ve waldorfských školách a ve školách Rudolfa Steinera všichni usilovně snaží. Jsme proto velmi rádi, že

  waldorfská / Steinerova pedagogika je nyní zastoupena v pracovní skupině škol, ustanovené v únoru 2016 Evropskou komisí!


  Organizace European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) se jako jedna z našich zakladatelských organizací úspěšně ucházela v lednu o členství v pracovní skupině škol, zřízené Evropskou komisí, a bude mít nyní v této souvislosti poradní hlas až do roku 2018.

  Sdružení ELIANT velmi podporuje tyto snahy a chce ukázat, že podpora školního vzdělávání, které by bylo dětem přiměřené, je v občanské společnosti veliká. Pomozte nám v tom, prosím, svým příspěvkem –  se srdečným poděkováním a pozdravem

  

Vaše Michaela Glöckler

 • Ekologická osiva musejí zůstat veřejným vlastnictvím

  Ekologická osiva musejí zůstat veřejným vlastnictvím

  Allianz ELIANT

   

   

   

   

  Ekologická osiva musejí zůstat veřejným vlastnictvím

  Osivo bylo od počátků zemědělství před přibližně deseti tisíci lety až do doby před sto lety veřejným majetkem. S rozšířením metod pro pěstování konvenčního osiva se však situace změnila a bývalý sociální systém se rozpadl.

  O to důležitější je dnes zajistit, aby ekologická osiva zůstala veřejným vlastnictvím.
   
  Andreas Biesantz, DemeterVýroba konvenčních osiv je průmyslové odvětví, kterému dominuje několik málo velkých koncernů zaměřujících se téměř výhradně na obchodování s hybridním a geneticky modifikovaným  osivem. Toto osivo se pěstuje takovým způsobem, aby si farmáři nemohli uchovávat vlastní osivo a museli každý rok kupovat nové. Aby dosáhli slibovaných vysokých výnosů a ochránili svou úrodu od plevele a škůdců, musejí používat umělá hnojiva a pesticidy.
   
  To však s sebou přináší katastrofální důsledky pro úrodnost půd. Společnosti, které vlastní a stále více monopolizují trh s osivy, ovšem slibují vysoké výnosy a dobré zisky akcionářům. 

  Nesmíme dopustit, aby ekologická osiva měla stejný osud. Je tomu však možné zabránit pouze  tehdy, když se budeme do procesů společně s farmáři angažovat také my, spotřebitelé!

  ELIANT usiluje společně se svými členy o řešení těchto důležitých otázek v Bruselu. Demeter International proto zorganizoval další workshop s diskusí na téma osiv, na který byli pozváni zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu a také zástupci iniciativ pro pěstování ekologických osiv. Prosíme Vás, pomožte nám pokračovat v tomto úsilí!
   
  Díky tomu, co kupujeme a jak se angažujeme v občanské společnosti, můžeme my, spotřebitelé, výrazně přispět k zachování zdravé půdy a zdravých potravin. 

  Děkuji Vám za Vaši podporu,
  se srdečným pozdravem 
  
Ihre Michaela Glöckler

 • Integrativní medicína nabízí pacientům potřebné možnosti volby

  Integrativní medicína nabízí pacientům potřebné možnosti volby

  Allianz ELIANT

   

   

   

   

  Integrativní medicína nabízí pacientům potřebné možnosti volby


  Milí přátelé,

  Medicína na celém světě se potýká s velkými problémy, obzvlášť v oblasti chronických nemocí jako je diabetes, vysoký krevní tlak nebo vzrůstající sklon k alergiím. Trvalého a dobrého řešení je možné dosáhnout jedině vzájemnou spoluprací odborníků a integrativní medicínou. Také antroposofická medicína se svým pohledem na celého člověka a mnohostrannou nabídkou terapií může k řešení výrazně přispět a patří k  integrativním medicínským systémům, o kterých se dnes tolik diskutuje.
   
  Ovšem i když pohled integrativní medicíny a integrativní léčba jsou vyhledávané – ti, kteří jsou na národní úrovni za zdraví zodpovědní, se k nim chovají macešsky. Proto se Academy of Integrative Health and Medicine/AIHM v Americe a zastřešující spolek Anthroposophische Medizin v Německu DAMiD chopily iniciativy a zorganizovaly společně s dalšími partnery v červnu 2016 Mezinárodní kongres pro integrativní zdravotnictví a medicínu ve Stuttgartu. Více než 600 účastníků ze 46 zemí a všech kontinentů využilo možnosti předat si navzájem zkušenosti a učit se jeden od druhého.

  International Congress for Integrative Health & MedicineELIANT přispěl rozhodujícím způsobem k velké mezinárodní účasti a tím i k úspěchu kongresu.

  Chtěli bychom proto srdečně požádat přátele a příznivce, aby společně s námi PODEPSALI závěrečné prohlášení kongresu, ve kterém vyzýváme WHO a vlády všech zemí, aby po celém světě napomohly integrativní medicíně k průlomu.

  Zároveň vás srdečně prosíme, abyste ELIANT i nadále podporovali. Právě teď, když je kvůli Brexitu otřeseno jádro Evropy, chceme zesílit své aktivity a hájit větší rozmanitost a vzájemné akceptování. To se nám může dařit s vaší pomocí.

  Se srdečnými díky a pozdravy
  
Vaše Michaela Glöckler

 • Za transparentní lobování v EU

  Za transparentní lobování v EU

  Allianz ELIANT

   

   

   

   

  Za transparentní lobování v EU

  Milí přátelé,

  i transparentnost v ovlivňování činnosti poslanců v Bruselu patří k základním demokratickým hodnotám a občanským právům, o která se ELIANT zasazuje.
  Lobbování za zavřenými dveřmi podkopává demokracii a ničí důvěru občanů ve vlády a v instituce Evropské unie. Pokud není lobbování transparentní, nevíme, zda politici rozhodují ve prospěch obecného blaha. Tento nešvar umožňují pravidla lobbování, která jsou nezávazná a ještě k tomu málo průkazná. V současné době ani nevíme, kolik lobbistů v Bruselu vlastně je, kolik peněz vydávají, od koho tyto peníze pocházejí a které legislativní procesy mají být jejich činností ovlivněny.

  Sdružení ELIANT proto sleduje s velkým zájmem šetření Transparency International a rádo by je podporovalo. Proto bychom Vás dnes chtěli opravdu srdečně poprosit, abyste svým podpisem pod petici proti lobbování za zavřenými dveřmi Transparency International v její nelehké práci pomohli: change.org/eu-lobbyismus

  Jean-Claude Juncker, president Evropské komise, slíbil, že práci své komise oproti svým předchůdcům zprůhlední a přinejmenším zavede povinný registr lobbistů pro všechny instituce EU. Nesmíme dopustit, aby to byla jen prázdná slova!

  Transparency International komisi vyzývá,

  • aby zajistila, že všechny organizace lobbistů se zapíšou do registru EU
  • aby zajistila, že se toho zúčastní všechny instituce EU
  • aby zajistila lepší kontrolu a sankce pro lobbisty, kteří se nebudou pravidly řídit


  Budeme rádi, když tyto požadavky Transparency International podpoříte podpisem petice a tyto informace předáte přátelům a známým.

  Ze srdce vám také děkujeme za každý, třeba i malý finanční příspěvek, který našem sdružení ELIANT pomůže podpořit partnerské organizace v jejich práci za humánnější Evropu.

  Mit herzlichem Gruss
  Vaše Michaela Glöckler

 • Rezistence vůči antibiotikům

  Rezistence vůči antibiotikům

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

   

  Rezistence vůči antibiotikům – čím může v této oblasti přispět občanská společnost a celostní medicína

  Antibiotika se nasazují proti bakteriálním infekcím a zánětlivým onemocněním. Doposud byla důležitou zbraní proti těmto nemocem, a to i proti nemocničním nákazám, které ohrožují život pacientů. V posledních desetiletích se ale ukázalo, že časté nasazování těchto léků vedlo k tomu, že kmeny bakterií, proti kterým se nasazují, se stávají vůči těmto antibiotikům rezistentní rychleji, než je možné uvést na trh antibiotika nová, účinná. Proto v současné době zemře v Evropě každoročně odhadem 25 000 lidí na infekce, které už není možné zvládnout.

  Používání antibiotik v zemědělství

  Zákonodárci a občanská společnost mohou působit tam, kde se antibiotika používají ke škodě lidí a zvířat. Problematické je především preventivní používání antibiotik v zemědělství u zdravých zvířat, protože antibiotika systémově patří k velkochovu zvířat a částečně také podporují růst rostlin. Pokud pro lidi a zvířata použijeme stejná antibiotika, může se u člověka oklikou přes konzumaci masa rovněž vyvinout rezistence, takže tato antibiotika pak u něj v případě onemocnění není možné nasadit.

  Účinná pomoc prostřednictvím homeopatie a antroposofické medicíny

  Abychom nepotřebné nasazování antibiotik v humánní medicíně zredukovali natolik, nakolik je to možné, je rozhodující změnit myšlení lékařů i pacientů. Následující uvedené odkazy na výzkumy ukazují – což také lékaři, kteří používají integrativní a komplementární medicínu, ve své praxi zažívají – že největší část akutních infekcí může být bez nasazení antibiotik ošetřená dokonce lépe a trvaleji, tzn. s menším nebezpečím recidivy. V uvedené doporučené literatuře je objasněno praktické použití těchto metod.

  Vnější prostředky a léky z homeopatie a antroposofické medicíny podpoří hojivé síly organizmu a imunitní systém se naučí zánětlivé projevy překonávat vlastními silami. Kdyby se tento postup stal doporučovanou praxí, byl by to významný příspěvek k tomu, aby antibiotika, která jsou dnes ještě účinná, byla primárně k dispozici pro nejtěžší případy.

  Sdružení ELIANT se se svými aliančními partnery v medicíně i zemědělství zasazuje o to, aby se mohlo změnit myšlení občanské společnosti i odborníků a politiků, kteří jsou za tyto sektory zodpovědní.

  Srdečně vám děkujeme za vaši podporu a doufáme, že v roce 2016 právě v této oblasti postoupíme kupředu.

  S nejlepšími přáními do nového roku

  vás srdečně zdravíme

  Vaše Michaela Glöckler


  Ilene Claudius, Larry J. Baraff: Pediatric emergencies associated with fever. Emergency Medicine Clinics of North America 28:67-84, 2010
  Harald J. Hamre, Anja Glockmann, Reinhard Schwarz, David S. Riley, Eric W. Baars, Helmut Kiene, Gunver S. Kienle: Antibiotic Use in Children with Acute Respiratory or Ear Infections: Prospective Observational Comparison of Anthroposophic and Conventional Treatment under Routine Primary Care Conditions. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014
  Michaela Glöckler, Wolfgang Goebel, Karin Michael: Kindersprechstunde - Ein medizinischpädagogischer Ratgeber. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2015
  Georg Soldner, H. Michael Stellmann: Individuelle Pädiatrie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2011

   

 • Integrativní medicína – kreativní medicína budoucnosti

  Integrativní medicína – kreativní medicína budoucnosti

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

   

  Integrativní medicína – kreativní medicína budoucnosti

  Milí přátelé,
  60 až 70% pacientů v Evropě používá přírodní léčivé prostředky a metody z komplementární léčby vedle léčby konvenční – ať už s vědomím svého lékaře nebo bez něj (Allensbach Institut für Meinungsforschung, Naturheilmittel 2010). Jedna britská studie informuje o tom, že přírodní léčebné postupy mnohem víc odpovídají tomu, co si pacienti představují jako efektivní léčbu. Hledají kombinaci konvenčního a komplementárního způsobu léčby. Jsou nadšeni, když zažívají, že se mohou aktivně podílet na terapeutickém procesu. A chtějí probrat s lékařem kombinaci metod s konvenční medicínou – zejména u chronických onemocnění (Little CV, The School of Health & Socicial Care, 2009). Takovému postupu říkáme „integrativní“.

  Hranice moderní medicíny a nové chápání procesů

  Západní zdravotnické systémy a jejich medicína jsou nepopiratelně nezbytné a dobré tam, kde jde o efektivní diagnostiku a symptomatickou terapii – tzn. kde je možné léčit přímo akutně na místě dění. Ale biomedicínský model, který je jejich základem, neumožnuje ani skutečné pochopení procesů, co všechno se musí sejít na tělesné, duševní a duchovní rovině, aby člověk vážně onemocněl; ani se jeho prostřednictvím nedaří zaměřit se na smysl, což je nezbytné pro procesy uzdravování. Chybí také způsobilost jednat a chápat v návaznosti na celou situaci onemocnění. Na vlastní zkušenosti v zacházení se zdravím a nemocí a s tím spojené hodnoty se při utváření terapeutického procesu bere ohled jen velmi zřídka. K nejdůležitějším přáním medicíny a úsilí o podporu zdraví však musí patřit to, aby byl pacient informovaný a aktivně se podílel na procesu uzdravování.

  Budoucnost patří ko-kreativní medicíně

  Velký počet pacientů si přeje celostně integrativní, osobně na sebe zaměřenou léčbu. Při takové léčbě prožívají pacienti intenzivněji svou způsobilost v zacházení s vlastní situací. Jde o „uzdravování“, nejen o „léčení“. Kromě toho ukazuje současná situace ve světě s rostoucí radikalizací, jak problematicky se projevuje nedostatek schopnosti integrace i v sociální oblasti. Vylučující a nikoli integrativní způsob myšlení nutně vede dříve nebo později k deficitům – zejména v sociální oblasti, kde všechno záleží na tom, aby se podařilo navázat vnímání sebe navzájem a vzájemný vztah. Záleží na tom, aby jednotlivec získal pozitivní životní zkušenosti – i v zacházení se svou nemocí.

  Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila roku 2013 v celosvětovém měřítku strategii k integraci tradičních metod do medicíny (WHO traditional medicine strategy: 2014-2023). Ve smyslu medicíny budoucnosti, soustředěné na člověka, bude požadováno, aby se do ní zapojily i tradiční, nekonvenční a komplementární metody -  ať už jakýmkoli způsobem.

  K tomu ale potřebujeme nezaujatý a pragmatický vztah školní a komplementární medicíny; ovšem aktuálně je tento vztah ještě příliš často ztížen ideologicky ovlivněnými předsudky na obou stranách. Ale lékaři a terapeuti nejsou zavázáni nějaké ideologii, nýbrž svým pacientům. Sdružení ELIANT se zasazuje o to, aby tam, kde pacienti profitují – ať je to jakkoli subjektivní pocit – nesměli lékaři zavírat oči! Jsou to pacienti, kteří se musejí pro takovou ko-kreativní medicínu budoucnosti domáhat integrace různých metod. Bez silného hlasu z občanské společnosti se tento nový způsob myšlení a nový pohled neprosadí.

  Antroposofická medicína směřuje od svého začátku v roce 1921 důsledně tímto směrem. Její zástupci mají všichni konvenční vzdělání a zároveň jsou zavázáni celostnímu způsobu uvažování a léčení ve smyslu integrativní medicíny.

  Pomozte nám, prosím, abychom mohli zájmy pacientů přesvědčivě zastupovat. Když předáte náš informační zpravodaj svým přátelům a kolegům v zaměstnání, budeme mít větší politickou váhu. Velice srdečně vám také děkujeme za podporu naší práce finančním příspěvkem – i několik euro pomůže dát dohromady náklady na administrativu.

  Přejeme vám adventní čas naplněný světlem a srdečně vás zdravíme
  Vaše Michaela Glöckler

 • Vzácné, stále víc nedostatkové bohatství: půda pro zemědělství

  Vzácné, stále víc nedostatkové bohatství: půda pro zemědělství

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

   

  Vzácné, stále víc nedostatkové bohatství: půda pro zemědělství

  Milí přátelé sdružení ELIANT,
  zemědělsky využívaných osevních ploch ubývá nejen v celosvětovém měřítku, ale i v Evropě. Na jedné straně jsou za to zodpovědné stavby silnic a další zástavba pro bydlení a průmysl – zejména je to však důsledek narůstající eroze půdy. Ta je podmíněná například nevhodným obděláváním půdy, dlouholetým používáním silných prostředků na hubení plevele stejně jako všudypřítomnou změnou klimatu. Proti tomu stojí nárůst světové populace a s ním rostoucí poptávka po potravinách.

  Praxe a výzkum potvrzují, že biologicko-dynamické a biologické zemědělství mohou zastavit erozi půdy, a ještě víc – biologicko-dynamickým zemědělstvím se pouště znovu mění v kvetoucí oázy, jako např. v Sekemu. Proto je tak důležité, aby tyto plochy mohly být i nadále udržitelně obdělávány a tím zůstala zachována úrodnost půdy.

  Nabídka půdy klesá, poptávka narůstá

  Když se půda nabízí k prodeji, ve většině případů ji získá ten, kdo nabídne nejvíc. Cílem zemědělců, obdělávajících půdu trvale udržitelným způsobem, nejsou velké výnosy, ale zdravé rostliny a zvířata i úrodná půda. Proto nemají tito rolníci nebo komunitní statky zpravidla k dispozici kapitál, aby půdu získali.

  Půda pak přejde na developery nebo mezinárodní investory.

  Půda pro produkci zdravých potravin

  Partneři našeho sdružení ELIANT Demeter International a Internationaler Verein für biologischdynamische Landwirtschaft (Mezinárodní sdružení pro biologicko-dynamické zemědělství) spolufinancovaly v roce 2012 studii na téma „volný nákup půdy“. Studie analyzovala trh s půdou v Evropě a nové formy vlastnictví zemědělské půdy, kromě jiného i úspěšné iniciativy Terre de Liens ve Francii a Regionalwert AG v Německu. V těchto iniciativách dávají občané, tedy občanská společnost, hospodářům půdu k dispozici pro užívání za výhodných podmínek. Proto se mohou zemědělci soustředit na produkci zdravých potravin a na úrodnost půdy.

  Ze studie vzešla nově založená společnost Kulturland eG. Ta získává půdu v úzkém souladu se zemědělci a komunitními statky a dává jim ji dlouhodobě k dispozici formou pronájmu. Další iniciativa, BioBodenfonds Genossenschaft GLS-Banky nedávno zahájila činnost. V Anglii je v této věci aktivní Biodynamic Land Trust, ve Švýcarsku Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft.

  Co můžete dělat jako občan?

  Udržitelně obhospodařovaná půda je kulturním bohatstvím a předpokladem pro produkci zdravých potravin. I vy můžete pomoci podpořit tyto iniciativy, vhodné pro budoucnost, ročním příspěvkem, bezúročnou půjčkou nebo darem. Velice vděčni ale budeme i za podporu sdružení ELIANT nějakým příspěvkem, abychom se mohli angažovat a rozšiřovat informovanost o těchto nových sociálních projektech pro zachování půdy k trvale udržitelné produkci – a to v Bruselu i mezi širokou veřejností. Za to vám velmi srdečně děkujeme!

  Vaše
  Michaela Glöckler

 • TTIP – rozšiřování obchodu pro lepší život?

  TTIP – rozšiřování obchodu pro lepší život?

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

   

  TTIP – rozšiřování obchodu pro lepší život?


  Milí přátelé sdružení ELIANT,
  „TTIP – rozšiřování obchodu pro lepší život?“ je název konference, kterou 15. a 16. června uspořádalo v Bruselu sdružení ELIANT společně se svým partnerem Demeter International a ve spolupráci s EPHA (European Public Health Alliance). Naším cílem bylo iniciovat konstruktivní dialog mezi organizacemi občanské společnosti, vyjednavači TTIP a politiky.

  Výsledky workshopů byla doporučení pro osoby oprávněné rozhodovat. První doporučení (viz níže) byla doručena Evropské komisi a osobám oprávněným rozhodovat v Bruselu a 23. června, v „Evropský den obchodní politiky“, byla zveřejněna.

  Transatlantická dohoda o svobodném obchodu (TTIP)

  Evropská komise a Spojené státy jednají o této společné dohodě o svobodném obchodu. TTIP chce ulehčit obchodování a investice mezi EU a USA všude, kde je to možné, sladit platné zákony nebo je vzájemně uznat. Jednání zahrnují všechny důležité sektory ekonomiky jako je průmysl, zdravotnictví (včetně léků a medicínských produktů) i výživa a zemědělství. Přímluvci doufají, že tím podpoří hospodářský růst na obou stranách Atlantiku, vytvoří víc pracovních míst a celosvětově nejsilnější společný trh pro zhruba 800 miliónů spotřebitelů a zůstanou společně v rostoucí globalizované ekonomice konkurenceschopní.

  Co leží ELIANTU na srdci

  Michaela Glöckler, prezidentka sdružení ELIANT, vyložila v panelu „Jednání TTIP a přání občanské společnosti“, co leží sdružení ELIANT na srdci. Požadovala, aby v zájmu evropské společnosti a k jejímu prospěchu bylo do vyjednávacích procesů TTIP přibráno více účastníků z řad občanské společnosti. Má-li být založen transparentní mezinárodní smírčí orgán pro „řešení sporů mezi investorem a státem“ (ISDS), měla by v něm hrát občanská společnost důležitou roli. Sdružení ELIANT a jeho partneři hájí v Bruselu spravedlivou a demokratickou obchodní dohodu, která přihlíží ke skutečným potřebám občanek a občanů v Evropě a v USA. Kulturní rozmanitost, svoboda volby a jako její předpoklad možnosti volby musejí zůstat v evropské společnosti zachovány jako důležité hodnoty a musíme je nadále opatrovat. Jsou ve hře, i když nejsou základem jednání TTIP.

  Mnoho organizátorů občanské společnosti si dělá velké starosti o to, že TTIP by mohl podkopat demokratická práva a zákony. Nejznámějším příkladem toho je plánované sledování sporů mezi investorem a státem (ISDS). Zahraniční podniky tak mají možnost předat hostitelský stát tomuto neoficiálnímu soudu, který jedná bez transparentnosti za zavřenými dveřmi.

  Další obavu představují cíle TTIP co se týče předpisů a norem. Nikdo nemá nic proti vzájemnému uznání a sladění norem v automobilovém nebo strojírenském průmyslu, protože to přináší užitek výrobcům i spotřebitelům v EU i v USA. Ovšem když se to týká potravin, výživy nebo medicínské oblasti, je sladění norem EU a USA velmi problematické, protože evropské předpisy v oblasti potravinářství spočívají za základě „principu předběžné opatrnosti“, což je pravý opak situace v USA. EU ještě není v současné chvíli připravena se tohoto principu vzdát. Co se týká předpisů a standardů, existují i další příklady, u kterých by výhradní posuzování ze zorného úhlu pohledu, jak usnadnit obchod, bylo zcela nedostatečné a fatální.

  Co sdružení ELIANT doporučuje

  Cílem konference bylo sestavit seznam konkrétních doporučení pro lepší a spravedlivější obchodní vztahy ku prospěchu společnosti a životního prostředí a předat jej k rukám osob oprávněných rozhodovat. Zde jsou nejdůležitější body našeho seznamu:

  • V demokratické společnosti neexistuje důvod k utajování jednání o tak dlouhodobé obchodní smlouvě. Občanky a občané i jimi volení poslanci musejí být o jednotlivých krocích jednání a jejich důsledcích informováni.
  • Místo abychom se vzdali svrchovanosti nad svými produktovými normami, měli bychom je zlepšit a chránit dobrými příklady a Best-Practice poradenstvím pro obchodní partnery. Dobrým příkladem toho je koncept „od výrobce až ke spotřebiteli“ (farm-to-work).
  • Zemědělství by mělo být z dohody TTIP vyloučeno. Místo toho by obchodní smlouvy měly obchodním partnerům umožňovat, aby dělali svrchovaná rozhodnutí o povolení dovozu určitých výrobků na základě v Evropě platného principu předběžné opatrnosti. Rizika a šance by měla posoudit nezávislá věda. Při hledání řešení se musí brát také ohled na další relevantní socioekonomické a ekologické působení na zemědělskou produkci.
  • Zdravotnické služby nejsou žádné běžné služby: o základním principu univerzálního zdravotnického zaopatření v Evropě se nedá vyjednávat. Proto je nezbytné z TTIP vyloučit veřejně a soukromě financované zdravotnické služby.
  • ISDS podkopává rozvoj demokratických principů a jejich aspekty pro budoucnost a tím i svrchovanost společnosti; navíc to diskriminuje lokální podniky. Proto by to nemělo být součástí TTIP.

  Milí přátelé sdružení ELIANT, v lobbistické práci ohledně TTIP chceme pokračovat. ELIANT chce jednání aktuálně sledovat a hájit a chránit zájmy občanské společnosti v konstruktivním dialogu s institucemi EU. K této nezbytné práci potřebujeme vaši finanční podporu. Budeme vás průběžně informovat o svých dalších aktivitách a velmi srdečně vám děkujeme za váš zájem. Jsme vám za vaši pomoc velmi vděčni.
  Se srdečným pozdravem

  za organizační kruh sdružení ELIANT
  Dr. med. Michaela Glöckler

 • Klima, půda a působení herbicidů

  Klima, půda a působení herbicidů

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

   

  Klima, půda a působení herbicidů

  Milí přátelé sdružení ELIANT,
  klima se mění. V celosvětovém měřítku přibývá silných dešťů. Voda, kterou půda nedokáže pojmout, odtéká jako povrchová voda pryč. Z úzkých potůčků se stávají dravé potoky. Kulturní půda a vesnice jsou zaplavené, škody a výdaje jsou nesmírné. Obzvlášť závažné je velkoplošné kácení pralesních a lesních porostů, aby se získala půda pro intenzivní obhospodařování, při kterém jen zřídka přicházejí ke slovu ekologická hlediska.

  Proč už půda nedokáže pojímat vodu?

  Stará i nově získaná půda se skládá z minerálních a organických substancí. Organická substance z humusu a mikrobiální biomasy dokáže vodu pojmout a zadržet. Nasákavost minerální substance – kamínků a písku – je oproti tomu malá. To znamená, že půdy s velkým obsahem organické substance vodu pojímají, mohou ji zadržet a pomalu ji zase uvolňují. Předcházejí tím také erozi.

  V dlouhodobém pokusu biologicko-dynamického, organického a konvenčního systému pěstování (DOK) se vědecky prokázalo, že biologicko-organické a biodynamické pěstování vytvářejí signifikantně větší podíly organické substance a humusu než konvenční pěstování. Po prudkém dešti můžeme vidět na pokusné ploše DOK následující obrazy:
  Na fotografii vlevo vidíte konvenčním způsobem obhospodařované pole – vpravo pro srovnání pole obhospodařované biodynamicky (fotografie: Thomas Alföldi, FiBL.)

   

  Půda je základ

  Zdravé půdy mají vysoký podíl organické substance s neuvěřitelně velkou rozmanitostí půdních mikrobů. Čím vyšší je tato rozmanitost, tím víc živin mohou kořeny z půdy přijímat a mohou živit rostliny rozmanitými substancemi. Čím rozmanitější jsou tyto přijaté živiny, tím zdravější a chutnější jsou zemědělské produkty. V konvenčním způsobu pěstování většinou rozmanitost mikrobů zničí herbicidy a pesticidy, které jsou z části i zdraví škodlivé.
   
  Totální herbicid glyfosát (obsažený také v Roundupu)
  Agentura pro rakovinu IARC Světové zdravotnické organizace klasifikuje totální herbicid glyfosát, který se dnes používá v konvenčním zemědělství v celé Evropě, jako „pravděpodobně rakovinotvorný“. Jeho škodlivé působení na životní prostředí je známé již dlouho.

  ELIANT se účastní společně se svými výkonnými organizacemi diskuse o glyfosátu. Diskuse ukazuje, jak důležité jsou celostní alternativy jako např. biodynamické a biologické zemědělství. Velmi vám děkujeme za vaši podporu, díky níž můžeme svou práci realizovat.

  Se srdečným pozdravem
  za organizační kruh sdružení ELIANT

  Dr. med. Michaela Glöckler

 • Jsou to děti, na kom závisí kulturní vývoj Evropy

  Jsou to děti, na kom závisí kulturní vývoj Evropy

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

   
  Jsou to děti, na kom závisí kulturní vývoj Evropy


  Milí přátelé sdružení ELIANT,

  naše děti budou formovat společnost zítřka. Aby kulturní hodnoty Evropy zůstaly vývojeschopné a neztrácely dál substanci a přesvědčivost, musíme žít tak, aby byly součástí našich životů, a dětem musíme vytvořit takové možnosti vývoje, které budou na hodnoty zaměřené.

  Jak se sdružení ELIANT zasazuje o děti a o společnost, zaměřenou na hodnoty

  Na evropské úrovni se sdružení ELIANT zasazuje o vedení rozhovorů s rozhodujícími generálními řediteli evropských komisí, aby se při politických rozhodováních bral větší ohled na blaho dětí.

  V posledním roce jsme se výrazně posunuli kupředu v propojení našeho výkonného sdružení ELIANT - European Council for Steiner Waldorf Education /ECSWE s jinými velkými svazy zaměřenými na děti a jejich blaho, jako je Eurochild, European Civil Society Platform on Lifelong Learning, Alliance for Childhood, což je nezbytné pro výše zmíněné rozhovory. Přitom se nám už konferencí „Growing together“ podařil výrazný posun vpřed tím, že i učitelé a jiní odborníci pracovali společně s dětmi v různých věkových skupinách na tom, co děti skutečně potřebují.

  Jde nám zejména o to, aby se různá generální ředitelství evropských komisí spojila s občanskými iniciativami, které se zasazují o blaho dětí. Mezi těmito dvěma stranami chce sdružení ELIANT budovat mosty, aby aktivně podpořilo formování společnosti, utvářené etickými hodnotami.

  Co říká Úmluva OSN o právech dítěte?

  V článku 3.1 se říká: „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí.“ To chceme podpořit a napomoci tomu, aby se slova proměnila v činy! Rozhodujícím nástrojem při tom je dát dětem čas, který potřebují pro vlastní zkušenosti a vývoj.

  Vést výše zmíněné rozhovory s důležitými generálními řediteli evropských komisí vyžaduje přípravu a je časové náročné. To zase znamená práci, čas a peníze. Budeme velmi vděčni, když nám pomůžete, abychom to mohli realizovat, a potěší nás i jakýkoli malý příspěvek!


  Se srdečným pozdravem

  za organizační kruh sdružení ELIANT

  Dr. med. Michaela Glöckler

 • Centrem zájmu - pěstování osiva a biodiverzita

  Centrem zájmu - pěstování osiva a biodiverzita

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

   
  Centrem zájmu - pěstování osiva a biodiverzita

  Milí přátelé sdružení ELIANT,

  jsou to právě malí, především regionální pěstitelé osiva, kteří se znalostí, oddaností a velmi skromnými prostředky pečují o dosavadní rozmanitost druhů. K tomu vyvíjejí přirozenými metodami pěstování nové, reprodukce schopné druhy, které se pak mohou přizpůsobovat měnícím se klimatickým podmínkám. Tím zajišťují tito pěstitelé biodiverzitu, která je pro osivo nezbytná.

  Koncerny, které produkují osivo po celém světě, se soustřeďují na druhy a hybridy, změněné genovou technologií, a to těch nejdůležitějších potravinářských rostlin jako je kukuřice, sója, pšenice, rýže atd., to znamená málo druhů a velká množství – což jim zajišťuje velké obraty a zisky.

  Čeho dosáhlo sdružení ELIANT v r. 2014 v oblasti odrůd obilí a rozmanitosti druhů?


  Velký úspěch naší konference v lednu 2014 v Bruselu

  Sdružení ELIANT informovalo v Bruselu společně se sdružením Demeter International a s dalšími organizacemi o tom, jaké to bude mít následky, pokud budou Evropským parlamentem přijata nová nařízení EU o osivu. Plánovaná pravidla by významně omezila pěstování neprofesionálních pěstitelů a množení osiva zemědělci. To znamená nebezpečí pro rozmanitost odrůd v Evropě. V únoru, několik týdnů po konferenci, Evropský parlament nová nařízení odmítl!

  Festival osiva v evropských městech v říjnu 2014

  V září a říjnu 2014 se konaly v Amsterodamu, Aténách, Bruselu, Londýně a v Rumunsku festivaly osiva. V Aténách doprovázel informační akci praktický workshop a výměnná burza osiv.

  Na dvoudenním festivalu osiva v Bruselu hovořili kromě jiných Florianne Koechlin o rostlině jako živé bytosti – rostlina není žádná věc – a Christof Potthof z organizace Gen-ethisches Netzwerk (Gen-etická síť) donutil posluchače k zamyšlení svým referátem „Žádné GM rostliny v zemědělství a žádné patenty na rostliny“.

  Festival v Londýně byl součástí celostátní akce „the humble seed“. V přednáškách, workshopech a dalších aktivitách se účastníci dozvěděli, proč je pro nás pro všechny osivo schopné reprodukce tak důležité a proč je nezbytné osivo schopné reprodukce zachovat.

  V Rumunsku byly stěžejním tématem třídenní akce různé regionální kulturní rostliny a regionální osivo. Účastníci se seznámili s přednostmi těchto rostlin a s jejich užitkem pro životní prostředí a kvalitu výživy.

  Festivaly osiva byly prvním krokem k tomu, aby si občané a pěstitelé uvědomili v přímé diskusi svá práva na vlastní regionální osivo. Sdružení ELIANT chce v příštím roce v této práci v Bruselu i dalších městech pokračovat. Tuto důležitou práci můžeme realizovat jen s vaší podporou. Srdečně vám děkujeme za vaše příspěvky.

  Přejeme vám dobrý nový rok a srdečně vás zdravíme
  Za tým sdružení ELIANT
  Dr. med. Michaela Glöckler

 • Obnovitelné energie – to je otázka na nás všechny!

  Obnovitelné energie – to je otázka na nás všechny!

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

   
  Obnovitelné energie – to je otázka na nás všechny!

  Milí přátelé sdružení ELIANT,

  Mnoha tisícům angažovaných občanek a občanů v Evropě musíme děkovat za to, že obnovitelné energie už u nás nejsou vysmívaným tématem, ale jsou na cestě stát se hlavním proudem. Bez velkého osobního nasazení mnoha lidí by takovému vývoji nedošlo. V Německu existuje například víc než 700 regionálních energetických společenství, která navrhla své vlastní větrné elektrárny, solární střechy a zařízení na bioplyn a dokázala je financovat z vlastních a bankovních peněz. Díky tomu jsou také v rukou občanů! Občanky a občané zařízení provozují a spravují. A ještě něco: nejde tu v první řadě o profit, ale o udržitelnou ekologii, o lásku k zemi a o přírodní bohatství našeho životního prostoru.

  V Německu to podporuje Zákon o energetickém napájení (EEG), který po dobu víc než 20 let garantuje, že proud například z větrné energie bude odebrán a zaplacen. Díky tomu představuje bezpečnou investici.

  V souvislosti s finanční krizí v roce 2008 však přece jen došlo k výraznému poklesu počtu podobných nových projektů a občanských iniciativ – také proto, že státy použily své finance na záchranu bank. Dnes je však zase potřeba zvýšené pozornosti v celosvětovém měřítku ve všech zemích, aby bylo možné dostatečně zasáhnout proti narůstající klimatické krizi.

  Proto sdružení ELIANT píše o tomto tématu, které nám obzvlášť leží na srdci, a děkuje vám, že právě tento zpravodaj předáte dál co možná nejvíce osobám a na co nejvíc míst a budete ho sdílet na svých sociálních sítích.


  To, co spojuje jmenované energetické projekty, antroposofické iniciativy a „zelené“ ekologické projekty, je vzájemně propojené, komplexním životním procesům naší planety odpovídající myšlení. Avšak to, co z toho doposud mohli přeměnit v praxi, zdaleka nestačí. Je k tomu zapotřebí i „vzájemně propojené jednání“ mnoha lidí, kteří si takových iniciativ váží, a celkově víc politické angažovanosti nás všech! Byl by to také pro mladou generaci pozitivní signál, probouzející naději.

  Jde o to, aby se zastavily zejména dotace na fosilní a atomovou energii, které běží od již začátku, a to ve výši přibližně 600 miliard ročně (v celosvětovém měřítku)! Tím by se ušetřilo mnoho peněz a obnovitelné energie by se tak rázem staly konkurenceschopnými. O tom je nutno diskutovat s politiky na všech úrovních. Článek, který se před nedávnem objevil v New York Times, nám k tomu dodává odvahu. Také Rockefellerova nadace nedávno oznámila, že zcela zastaví svou podporu fosilních a nukleárních energií.

  Jde o to, aby se jednotlivé regiony staly nezávislejší a odolnější, takže moderní život, důstojný člověka, nebude možný jen v alternativních podobách, ale bude mít šanci stát se hlavním proudem.

  Sdružení ELIANT chce napomáhat tomu, aby náš globalizovaný, stále rychlejší tempo nabírající, přetechnizovaný svět našel rovnováhu díky nové podobě života, aby planeta Země nezahynula na své civilizační choroby. Proto informujeme veřejnost a pracujeme ve spojení s jinými iniciativami, které mají stejní cíle. Odkazy na některé z těchto iniciativ najdete dole.

  Se srdečnými pozdravy
  za tým sdružení ELIANT
  Dr. med. Michaela Glöckler


  Odkazy k dalším informacím o obnovitelných energiích

  Stromrebellen Schönau

  Energiegenossenschaften Wikipedia

  Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch in den EU-Ländern 2012 und 2020

   

 • Trvale udržitelné nakládání s penězi jako příspěvek k větší sociální spravedlnosti a jako prevence finančních krizí

  Trvale udržitelné nakládání s penězi jako příspěvek k větší sociální spravedlnosti a jako prevence finančních krizí

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

   
  Trvale udržitelné nakládání s penězi jako příspěvek k větší sociální spravedlnosti a jako prevence finančních krizí

  Milí přátelé sdružení ELIANT,

  co je to trvale udržitelné nakládání s penězi?
  Na prvním místě: zcela vědomě nakládat se svými penězi a vědět, za co je vydáváme. Dále: vydávat peníze tak, aby sloužily nejen k uspokojení našich vlastních potřeb, ale aby vytvářely nové hodnoty pro druhé lidi a pro okolní svět. Toho můžeme dosáhnout, když svým spotřebitelským chováním vytváříme finanční hodnoty, které jsou trvalé tím, že jsou v přímém vztahu ke konkrétní práci, vykonávané jednotlivými lidmi.
  Několik příkladů:

  • Když nakupujete na trhu přímo u bio-zemědělce, zaplatíte to, co zemědělec potřebuje pro výrobu svých produktů. Z tržby může financovat v příštím roce osivo, provést nutné investice a dětem zajistit dobré vzdělání. Vaše peníze mají přímý vztah k vykonané práci, bezprostředně podporují druhé lidi a vy máte ty nejlepší potraviny, jaké existují.
  • Můžete – sami nebo společně s dalšími lidmi – dát mladému biologicky hospodařícímu zemědělci půjčku s úrokem, jaký máte na své spořitelní knížce. To mu umožní udržet minimální finanční náklady, dá mu to volný prostor. Získá tím víc času pro svůj další rozvoj a pro rodinu. Díky vám se zlepší kvalita jeho života a vy sami dostanete z úroků stejný výnos jako v bance.
  • Když mladí, důvěryhodní a kompetentní lidé, které znáte, mají podnikatelský záměr, můžete jim zajistit společně s dalšími lidmi nezbytné finanční prostředky formou půjčky. Víte pak naprosto přesně, na co se vaše peníze použily a můžete sledovat vývoj podnikatelského záměru.
  • Můžete se spojit s dalšími lidmi a založit úvěrovou společnost, která poskytne peníze lidem a iniciativám, o nichž je přesvědčena, že si zaslouží důvěru s podporu.

  Trvalá udržitelnost, peníze a důvěra

  Firmy, které vyrábějí trvale udržitelné produkty, jsou firmy s vysokými etickými hodnotami jako třeba mnoho neziskových podniků, sociálních zařízení, škol a školek, jako např. iniciativy waldorfských škol. Při jejich podpoře investujeme nejen do trvale udržitelného podniku, nýbrž i do vzájemné důvěry jednoho člověka v druhého.

  Už jste se někdy ve své bance zeptali, co tam s vašimi penězi dělají, k jakému účelu je používají? Podle toho, jaké má banka cíle, se možná podílíte svými prostředky na bankovních účtech na dalším rozvoji genové technologie nebo na provozu zlatého dolu v jižní Africe s pracovními a sociálními podmínkami, nedůstojnými člověka. To určitě není to, co byste si přáli. Banky s etickými cíli se se sloučily do Global Alliance for Banking on Values www.gabv.org. Tyto banky podporují trvale udržitelný rozvoj v tom nejširším smyslu, projekty pro spolky a pro životní prostředí. Triodos Bank v Holandsku a GLS Bank v Německu patří ke spoluzakladatelům této aliance a jsou také blízké sdružení ELIANT. Klíčové otázky, které si při spolupráci s velkými bankami musíme položit, jsou: důvěřuji obchodnímu chování banky a mohu bance svěřit své peníze?

  Bez podpory mnoha jednotlivců, kteří sami rozhodují o použití svých peněz, nebude možné překonat finanční krize.

  Sdružení ELIANT si dělá starosti. Finanční krize v Evropě není pryč, to potvrzuje zpráva z Portugalska. Opakovaně bylo zapotřebí miliard z daňových peněz k záchraně jedné velké banky před konkurzem – právě banky, která s penězi svých vkladatelů nezacházela trvale udržitelným způsobem. Jen malá ilustrace pro představu, co je to jedna miliarda euro: tyto peníze ve stoeurových bankovkách vytvoří věž vysokou 1000 metrů. Nepředstavitelně velká částka.

  Následky finanční krize se dotýkají také počtu pracovních míst, našeho života. Úvěry bank firmám jsou stále ještě příliš malé, firmy jen stěží mohou financovat svůj růst. Sdružení ELIANT dodává odvahu iniciativám, které chápou důvody finanční krize, a podporuje alternativní možnosti financování. Základem pro ozdravení společnosti je vytvářet nové hodnoty pro druhé a pro okolní svět.

  Prosíme vás, abyste zvážili naše myšlenky a návrhy a podpořili nás, aby se toto poselství rozšířilo a působilo v celé Evropě. Spojíme se se svazy spotřebitelů, bankami, úřady a zástupci ekonomiky, abychom vybudovali síť pro trvale udržitelné nakládání s penězi. Děkujeme vám nejen za vaši finanční podporu, ale i za vaše upozornění na firmy, hospodařící trvale udržitelným způsobem, a na iniciativy, které si zasluhují podporu.

  Srdečně vám děkujeme!
  Se srdečnými pozdravy
  za tým sdružení ELIANT
  Dr. med. Michaela Glöckler a Susanna Küffer Heer

   

 • Proč je tak důležitá kompetentnost pacientů?

  Proč je tak důležitá kompetentnost pacientů?

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

  Proč je tak důležitá kompetentnost pacientů?

  Milí přátelé sdružení ELIANT,
  také jste již jako pacientka nebo pacient zažili, že o vás někdo rozhodoval? Že jste si připadali jako zbaveni svéprávnosti? Ošetření nejmodernější technologií, nedostatečné znalosti komplementární medicíny a neinformované pacientky a pacienti – to může být důvodem, proč se zvyšují náklady, které pak přijdou zdravotnictví draho a ještě k tomu škodí zdraví.

  Sdružení ELIANT usiluje v EU o kompetentnost pacientů, tzn. o překonání paternalizmu ve zdravotnictví.

  Proč si nevíme rady?

  Starost o své zdraví jsme svěřili mnoha velkým institucím: odborným společnostem, sdružením zdravotnických povolání, asociacím nemocnic, zdravotním pojišťovnám, průmyslovým sdružením výrobců farmaceutických a medicínských produktů. Všechny tyto instituce řídí a určují, co se s námi bude dít, pokud onemocníme, co si máme koupit a jaké výkony máme popřípadě zaplatit. Přítomnost zástupců pacientek a pacientů je tady jen zřídka vítaná!

  Za novou medicínskou kulturu v Evropě

  Sdružení ELIANT se společně s občanskými organizacemi a organizacemi pacientů zasazuje o novou medicínskou kulturu v Evropě:

  • Znalosti a potřeby pacientek a pacientů by měly být zahrnuty do terapie. Práce s metodami komplementární medicíny shromáždila bohaté zkušenosti s tím, jak se může kompetentnost pacienta nakonec stát pramenem uzdravení.
  • Terapeuti, ošetřovatelé a lékaři mají být placeni i za výkony, které se zaměřují na zdravotní vědomosti a prevenci nemocí. Nejde jen o stanovení nemoci a pokud možno rychlé odstranění příznaků. Jde například o to, aby byl dostatek času na nezbytné rozhovory, na návštěvy doma a porady o použití komplementárních metod nebo skutečných alternativ přírodovědné medicíny. Tak je možné vyhnout se zbytečným drahým testům, operacím a lékům a posílit kompetentnost pacientů.

  Celostní a demokraticky oprávněná nová orientace zdravotnictví v Evropě je naléhavě zapotřebí:

  • Jde o společné působení školní a komplementární medicíny
  • Vyžaduje to kompetentní strukturu platforem na internetu, které nabídnou pacientkám a pacientům seriózní informace o možnostech léčby školní i komplementární medicíny

  S vaší pomocí můžeme tohoto cíle dosáhnout. Srdečně vám děkujeme!

  Se srdečnými pozdravy
  za tým sdružení ELIANT
  Dr. med. Michaela Glöckler a Susanna Küffer Heer

 • Za svobodnou volbu komplementárních a antroposofických léků

  Za svobodnou volbu komplementárních a antroposofických léků

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

  Za svobodnou volbu komplementárních a antroposofických léků

  Milí přátelé sdružení ELIANT,

  svobodně si volit léky je možné jen tehdy, když je zaručena dostupnost všech léků na trhu. K tomu však dosud chybí adekvátní právní základ!

  Každý čtvrtý občan EU využívá dnes komplementární a/nebo antroposofickou medicínu jako alternativu nebo jako doplnění konvenční medicíny.

  V EU však není tato medicína adekvátně zakotvena ani v politice zdravotnictví, ani v zákonodárství EU, dokonce ani v zákonodárství většiny členských států.

  Prosíme vás, podpořte naši snahu prosadit zakotvení komplementární a antroposofické medicíny do zákonů!

  Buďte aktivní ve volbách do Evropského parlamentu! Kontaktujte kandidátky a kandidáty ze svého volebního obvodu a předávejte jim nebo jim posílejte manifest EUROCAM (PDF v angličtině), který obsahuje naše požadavky. Tak můžeme společně dosáhnout toho, že budoucí europoslanci budou hájit důležitost komplementární medicíny v EU!

  Komplementární a antroposofická medicína jsou účinné, hospodárné a prospěšné.

  Kdo zná jejich účinky z vlastní zkušenosti, nechce je už postrádat. Dostupnost této medicíny a jejích léků však může zaručit jedině zákonné zakotvení jejich prodejnosti v rámci EU. K tomu je kompetentní Evropský parlament jako reprezentant evropské občanské společnosti.

  Proto vás prosíme, abyste kontaktovali kandidátky a kandidáty, kteří mají být koncem května nově voleni do Evropského parlamentu, předali jim náš manifest a vyzvali je, aby jej v Bruselu hájili.

  Komplementární medicína může významně pomoci evropskému zdravotnictví:

  • V léčbě chronických nemocí, v oblasti prevence, zdravého stárnutí, zachování kvality života v každodenním profesionálním i soukromém životě
  • Ve snížení nákladů a v efektivnosti vynaložených nákladů ve zdravotnictví
  • Ve významném zredukování antimikrobiální rezistence, která je také výrazným příspěvkem k evropskému zdravotnictví
  Sdružení ELIANT hájí v Bruselu spolu s dalšími partnery zájmy komplementární a antroposofické medicíny.

  IVVA (Mezinárodní sdružení lékařských společností) je zakládajícím členem sdružení ELIANT. Zastupuje 31 národních členských svazů, z toho 16 v členských státech EU. Je členem evropského zastřešujícího svazu pro komplementární medicínu EUROCAM, jehož prostřednictvím uplatňují lékaři, terapeuti, léčitelé a pacienti z celé EU v Bruselu společně své politické a právní zájmy.

  Ovšem bez podpory širokých aktivit občanské společnosti bychom svého cíle nedosáhli!

  Mnozí občané a poslanci ještě nevědí, že adekvátní právní základ pro komplementární a antroposofickou medicínu dosud stále neexistuje.

  Proto vás velice naléhavě prosíme, abyste tento dopis dali na vědomí co nejširšímu okruhu lidí. Čím víc emailů od příslušných občanů EU volební kandidáti do nového Evropského parlamentu dostanou, tím zřetelněji budou mít naši žádost před očima, tím větší je naděje na úspěch.

  Využijte například i Facebook.

  Děkujeme vám za vaši podporu.
  Se srdečnými pozdravy
  za tým sdružení ELIANT
  Dr. med. Michaela Glöckler a Susanna Küffer Heer

 • Komu patří osivo?

  Komu patří osivo?

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

  Komu patří osivo?

  Občané, zemědělci a pěstitelé vyprovokovaní nařízením EU o osivech.


  Milí přátelé sdružení ELIANT,
  z pohledu biodynamických pěstitelů a zemědělců zabraňuje plánované nařízení EU o osivech tomu, aby osivo bylo a zůstalo obecným majetkem, jak bylo požadováno. V současném (právním) vědomí je však osivo považováno za zboží. Stávající návrh nařízení o osivech prakticky nenabízí možnost vývoje pro trvale udržitelné zemědělství a Agro biodiverzitu.

  Osivo je veřejným majetkem

  22. 1. 1914 uspořádali bruselská spojovací kancelář Demeter International a sdružení ELIANT konferenci k novému nařízení EU o osivech za účasti svých partnerů IFOAM EU, ARCHE NOAH, ECO-PB, KulturSaat, Network Economy Group, Saat-Gut e. V., Réseau Semences Paysannes, Peliti a Brot für die Welt.

  Zde jsou některé klíčové výroky ze zmíněné konference:

  • Osivo je veřejným majetkem.
  • Návrh nařízení EU o osivech musí být předložen na dostatečně dlouhou dobu k diskusi široké veřejnosti. Interní diskuse mezi Komisí, Evropským parlamentem a Evropskou radou nestačí.
  • Odrůdy schopné reprodukce, tzn. odrůdy, které - oproti dnes běžným hybridním odrůdám – mohou rozmnožovat také přímo sami zemědělci, potřebují férový přístup na trh.
  • Pravidla musí být proto přizpůsobena speciálním požadavkům pro ekologické odrůdy, aby i pěstitelé na bio-statcích, kteří nejsou profesionálové, a ti, co osivo konzervují, mohli ve své práci svobodně pokračovat.
  • Kromě toho se musí výzkum orientovat na „systémové šlechtění“, na němž se vedle vědců a pěstitelů mohou podílet i zemědělci a občané.
  Závěr konference

  Je nanejvýš důležité, aby se nestátní organizace a občanská společnost aktivně vložily do procesu rozhodování. Pomozte nám, prosím, tím, že tento informační bulletin rozšíříte v okruhu svých známých.

  Na říjen jsou naplánované veřejné festivaly osiva nejméně v 7 evropských hlavních městech. Sdružení ELIANT zveřejní konkrétní plánované aktivity, jakmile budou jasné podrobnosti.

  Usnesení Evropského parlamentu

  Velkým úspěchem bylo, že Evropský parlament 11. března 2014 zamítl návrh nařízení EU o osivech. Tím víc alarmující je, že jej přesto Komise nestáhla – teď musí Evropská rada rozhodnout o dalším postupu. Pokud Rada podpoří parlament, bude návrh nařízení EU o osivech smetený ze stolu. Pokud návrh společně s Evropskou komisí rozšíří, začne diskuse zase od začátku. Na to se musíme připravit a posílit práci s veřejností.

  Výhled

  Celkový obraz společné evropské zemědělské politiky (GAP) ukazuje příliš velkou převahu a podporu myšlenky konkurence, především u osiva. Vyzýváme občany Evropy, aby společně s námi hájili nový evropský zemědělský model, založený na tom, že osivo je veřejný majetek, a podporuje udržitelnou kvalitu produktů a obdělávání půdy i biodiverzitu osiv.


  Spoléháme na vás!
  Za tým sdružení ELIANT
  Dr. med. Michaela Glöckler a Susanna Küffer Heer

 • Za víc sebeurčení v budoucí Evropě

  Za víc sebeurčení v budoucí Evropě

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

  Za víc sebeurčení v budoucí Evropě

  Milí přátelé sdružení ELIANT,

  ELIANT je občanská iniciativa, bojující za kulturně angažovanou Evropu. Co přejeme Evropě, co přejeme sami sobě jako občanům této Evropy?

  Jako občané tohoto rostoucího společenství států Evropské unie chceme především jedno: abychom mohli sami rozhodovat o svém životě. Například chceme, abychom si mohli vybrat kvalitu potravin; chceme sami rozhodovat, která škola je pro naše děti nejlepší; chceme sami rozhodovat o volbě lékaře a tím i léků. Na oplátku jsme jako občané připraveni nést zodpovědnost za různorodost, která tím vznikne.

  Tyto potřeby a s nimi spojená zodpovědnost leží na srdci občanské iniciativě sdružení ELIANT. O to se ELIANT v Bruselu a v různých projektech zasazuje. Sdružení ELIANT se angažuje jako zakládající člen Democracy International také za demokratickou Evropu, v níž může růst vliv občanské společnosti na společenský a kulturní život.

  Zřizovateli sdružení ELIANT jsou evropské aktivní svazy a sítě iniciativ užité antroposofie: hnutí waldorfských škol, biologicko-dynamické zemědělství, antroposofická medicína, léčebná pedagogika a sociálně kreativní iniciativy.

  Všechna tato hnutí založil Rudolf Steiner a jeho angažovaní současníci jako příklady realizace základních sociálních požadavků: svobodu pro duchovní a kulturní život, rovnost pro právně politický život a bratrství pro život hospodářský.

  Pomozte nám, aby mohlo sdružení ELIANT zabezpečit tyto kulturní vymoženosti po celé Evropě. Sdružení ELIANT chápe samo sebe jako součást občanských hnutí, která v občanské společnosti přebírají zodpovědnost za zdraví Země a současného sociálního světa, i za němé tváře jako jsou zvířata (chov v souladu s potřebami příslušného druhu) a za rostliny (ochrana před genetickým inženýrstvím).

  Budeme vděčni za každou podporu naší práce a srdečně vás zdravíme
  Za tým sdružení ELIANT
  Dr. med. Michaela Glöckler a Susanna Küffer Heer

 • Podporujme děti komplexně

  Podporujme děti komplexně

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

  Podporujme děti komplexně

  Milí přátelé sdružení ELIANT,

  děti budou utvářet budoucnost na základě hodnot, které jim rodiče, společnost a škola svým příkladem vštípili. Projekty sdružení ELIANT – stejně jako jeho partnerů – přispívají důležitým podílem k tomu, aby se u rozhodujících institucí i v občanské společnosti povědomí o této skutečnosti zlepšilo. Následující projekty vám poskytnou pohled do těchto aktivit našeho sdružení:

  Od 23. – 26. října 2013 se konala v Bruselu konference „Rozvíjet vývojové potenciály“ (Unfolding Conference). Organizovaly ji Learning for Well-being, Universal Education Foundation, Alliance for Childhood, Eurochild, Allianz ELIANT, International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education a Evens Foundation.

  Projektová manažerka sdružení ELIANT Michaela Sieh byla koordinátorkou této konference, která měla velký ohlas. Jako člen organizace Eurochild podporuje sdružení ELIANT Manifest pro práva dětí, který byl představen 20. listopadu u příležitosti Světového dne dětí.

  Manifest pro práva dětí

  Byl podepsán čtrnácti organizacemi, zabývajícími se právy dítěte, a vyzývá Evropský parlament k tomu, aby svou legislativní a rozpočtovou moc používal v nejlepším zájmu dětí. Co můžete dělat vy? Požádejte místního člena Evropského parlamentu, aby slíbil, že se stane „šampionem“ dětských práv.

  Lidské hodnoty a základní schopnosti

  Těžiště této zásadní bruselské konference bylo zaměřeno na to nejdůležitější: co jsou to nosné lidské hodnoty a jak je můžeme dětem zprostředkovat, aby je zažily, aby se staly jejich vlastní zkušeností, jejich osobní pohnutkou? Respekt k integritě a vlastní důstojnosti i docela malého dítěte, pravdivost ve vzájemném kontaktu, láskyplný zájem jednoho o druhého i o svět ve všech jeho detailech. Co znamená uvolnit se, rozvíjet smyslové vnímání, pozornost a empatii – citlivé naslouchání, ponechat prostor pro vlastní aktivitu a otázky? Tyto schopnosti je nutné pochopit, cvičit se v nich a vyjadřovat je navenek až do fyzického držení těla. Tím se rozvíjí tělesně-duševně-duchovní jednota jedince, kterou pak dítě vnímá, samočinně ji napodobuje a tím se v něm tato jednota probouzí a postupně si ji osvojuje.

  Každé dítě má mít možnost rozvíjet svůj jedinečný potenciál

  Této konference se účastnilo 130 odborníků z výzkumu a praxe, z politických kruhů a potěšitelný počet mladistvých, kteří se chtěli angažovat. Účastníci pocházeli z 18 zemí a společně zkoumali otázku, jak je možné podporovat kulturu, která dá každému dítěti možnost rozvinout svůj jedinečný individuální a sociální potenciál. Nejdůležitějšími výsledky konference jsou další iniciativy a naděje na perspektivní výchovu a vzdělávání generací, které budou utvářet zítřek Evropy. Skutečně adventní motiv.

  Budovat Evropu pro děti a s dětmi

  Sdružení ELIANT kladlo v roce 2013 hlavní důraz na práva dětí a jejich zdravý vývoj. V této práci budeme v roce 2014 pokračovat novým projektem „Společně růst – integrativní podněty pro zdraví a blaho dětí“. Tento projekt je podporován organizací DamusDonata; naším partnerem je Universal Education Foundation. „Budovat Evropu pro děti a s dětmi“ – jak to Evropská rada jasně formulovala, je jedním z cílů sdružení ELIANT.

  Na konferenci „Děti mohou změnit svět“ (CATS) bylo sdružení ELIANT zastoupeno přednáškou Michaely Sieh. Konference CATS už sdružila velký počet různých mezinárodních odborných zástupců a jednu angažovanou skupinu mladistvých a byla ideální přípravou na bruselskou konferenci „Rozvíjet vývojové potenciály“. Společnou přípravou příští konference CATS bude tato práce partnersky pokračovat, v intenzivní spolupráci s mladistvými. Každý, kdo se v této tématice angažuje a zajímá se o ni, je srdečně vítaný, aby s námi spolupracoval na příští konferenci CATS od 26. července do 2. srpna 2014 v Caux (Švýcarsko) na téma: „Mladí lidé jako zastánci změn“.

  Na švýcarské i bruselské konferenci bylo obzvlášť strhující naslouchat mladým lidem, kteří v plénu prezentovali svá naléhavá přání. Jejich pohledy a schopnosti, vyjádřit svá přání a naděje, zanechaly ve všech účastnících konference hluboký dojem.

  Přejeme vám světlem naplněný adventní čas a srdečně vás zdravíme

  Michaela Glöckler, Ueli Hurter a Susanna Küffer Heer (exekutivní výbor),
  Michaela Sieh (projektový manažer)  Budeme vděčni, když naši práci jakýmkoli způsobem podpoříte, a srdečně vás zdravíme
  Za tým sdružení ELIANT
  Dr. med. Michaela Glöckler a Susanna Küffer Heer

 • Důstojnost a svobodu pro lidi se zvláštními potřeba

  Důstojnost a svobodu pro lidi se zvláštními potřeba

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

  Důstojnost a svobodu pro lidi se zvláštními potřeba

  Milí přátelé sdružení ELIANT,

  v tomto e-mailu informujeme o spolupráci sdružení ELIANT s Europäischen Kooperation für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie (ECCE - Evropská kooperace pro antroposofickou léčebnou pedagogiku a sociální terapii).

  Organizace ECCE si vzala za úkol zastupovat zájmy lidí se zvláštními potřebami na evropské úrovni v celé šíři, jaká vyplývá z pohledu antroposofie. Organizace ECCE byla založena roku 1992 v Holandsku společností Council for Curative Education and Social Therapy. Úmluva EU o právech lidí s postižením (NCRPD), která byla uvedena v platnost 3. května 2008, jen podtrhuje tento záměr. Obrat k právu na sebeurčení probíhá především z etických důvodů a vyžaduje naši bdělost, empatii a podporu, aby se projevil v kultuře každodenního života.

  Sdružení ELIANT slouží cílům ECCE

  Sdružení ELIANT se zasazuje za svobodu volby a za přijetí toho, aby všichni občané měli možnost volby v kulturně důležitých otázkách. ECCE zastupuje přibližně 30 000 evropských občanů se zvláštními potřebami. Většina z nich není s to svá práva vymáhat a potřebuje k tomu pomoc druhých. Sdružení ELIANT podporuje tento záměr milionem podpisů svých příznivců a vahou dalších 450 000 pravidelných příjemců svých e-mailů. Tady platí Goethův výrok: „Nepomůže jedinec, nýbrž ten, kdo se ve správnou hodinu spojí s mnohými.“

  Tak pomáhá ECCE

  Členové organizace ECCE nabízejí širokou paletu možností: práci a praktika v ústavech sociální péče i v ambulantních zařízeních a službách, pomoc příslušným rodinám, pomoc v domácnosti a profesní vzdělávání nebo další rozšiřující vzdělávání. Přitom je tu i rozmanitá nabídka terapií, které přesahují základní lékařské zaopatření a ošetření a které zvyšují kvalitu života postižených: masáže, pohybové terapie, eurytmická terapie a různé druhy uměleckých terapií.
  Z toho důvodu nasazuje ECCE i antroposofickou medicínu a antroposofické terapie a úzce spolupracuje v rámci sdružení ELIANT s biodynamickým zemědělstvím i s waldorfskou pedagogikou. To, co je přitom spojuje, je poznání (a zkušenosti s tím), že člověk nepatří jen fyzickému světu, ale i duchovnímu, z nějž může získat základy potřebných etických měřítek pro každodenní život.
  Víc informací o ECCE najdete zde.

  Respektovat v životních a pracovních společenstvích důstojnost a svobodu jednoho každého člověka – to je v rozhovorech a diskusích mezi rodiči, léčebnými (speciálními) pedagogy a sociálními terapeuty stále podstatnější.
  Ti všichni společně hledají nejvhodnější a nejpozornější vedení lidí se zvláštními potřebami a jejich nejniternější duchovní jádro. To jsou od roku 1924 ústřední témata léčebné pedagogiky a sociální terapie na antroposofických základech.

  Příklad úspěšné lobbistické práce sdružení ELIANT a ECCE v Bruselu

  Abychom Evropskou komisi v Bruselu upozornili na léčebnou pedagogiku a sociální terapii, pozvala organizace ECCE různé komisaře a vedoucí odborů na své kongresy, někteří z nich vystoupili jako hlavní řečníci.

  Společně s dalšími organizacemi se ECCE zabývá vypracováním takzvané „stínové zprávy“. Tato zpráva debatuje o oficiální zprávě EU a je to jednou z částí daného postupu, že nevládní organizace OSN mohou takovou „stínovou zprávu“ předložit.
  Zpráva bude zveřejněna na jaře 2014. ECCE důkladně zdůvodní požadované právní zrovnoprávnění lidí se zvláštními potřebami. Protože postižení je otázkou práv stejně jako etiky a nikoli rozhodnutí.

  Různorodá a multikulturní společnost

  Trvale udržitelné začlenění je začátek toho, abychom mohli dětem a dospělým s poruchami učení umožnit vytvořit si úspěšnou a stabilní životní situaci. V naší různorodé a multikulturní společnosti je to možné jen tehdy, když na straně občanů bude otevřenost a vůle ke spolupráci a uznání lidí se zvláštními potřebami. Budeme mít radost z každého jednotlivce, který nám pomůže pracovat na uskutečnění těchto cílů.

  Srdečně
  Michaela Glöckler, Ueli Hurter a Susanna Küffer Heer (exekutivní výbor),
  Michaela Sieh (projektový manažer)

 • Osivo je náš kulturní statek

  Osivo je náš kulturní statek

  Allianz ELIANT


  ELIANT
  Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie

  Osivo je náš kulturní statek

  Milí přátelé sdružení ELIANT,

  zachování bio-osiva je pro budoucnost biologického a biodynamického zemědělství zásadní otázkou, protože osivo je základem veškerého života, celé zemědělské produkce a tím i naší potravy.

  Biodynamické hnutí tuto otázku intenzivně zkoumá a zabývá se jí. Sdružení ELIANT je platformou, která má zajistit, aby úsilí za prosazení osiva s největší možnou biodiverzitou a osiva jako kulturního statku všech lidí došlo v Bruselu sluchu. Informujte, prosím, své přátele a známé o této zásadní kulturně politické záležitosti. Srdečně vám děkujeme za podporu - jak ideovou, tak i finanční.

  Biodynamické hnutí tuto otázku intenzivně zkoumá a zabývá se jí. Sdružení ELIANT je platformou, která má zajistit bio-osivu jako společnému statku všech lidí podporu v Bruselu. Podpořte nás v tomto úkolu.
  Biodynamické zemědělství (Demeter) se stalo spoluzakladatelem sdružení ELIANT, aby se záležitosti biodynamického zemědělství dostaly do širšího povědomí a mohly být v Bruselu ve větší šíři zastoupeny. Zřizovatelé sdružení ELIANT zaštiťují činnost Spolku ELIANT. Jejich setkání, která se konají každého půl roku, tvoří ideální rámec pro intenzivní výměnu myšlenek a plánování právě aktuálních potřebných aktivit. 

  Vysévání budoucnosti

  Rozmnožování schopné, volně obchodovatelné osivo – to je krédo biodynamického zemědělství Demeter. Na podzim zvou zemědělci v mnoha zemích spotřebitele, kteří mají zájem, aby společně s nimi oseli pole. Tato iniciativa se jmenuje „Vysévání budoucnosti!“. Na domovské stránce www.avenirsem.ch najdete příslušné statky se všemi informacemi. Seje každý účastník. Ponoří se do atmosféry této prazákladní činnosti. Setí ho spojuje se zemí. V průběhu měsíců pak může sledovat růst obilí. V létě se obilí sklidí a upeče se z něj chléb.

  Osivo je náš kulturní statek – patří nám všem!

  Zasazovat se o rozmnožování schopné, volně obchodovatelné osivo – to je odpověď biodynamického zemědělství Demeter na velké koncerny, aktivní po celém světě, které vyrábějí geneticky modifikované odrůdy. Tyto koncerny si prostřednictvím patentů zabezpečují genově modifikované, konvenčně vyprodukované osivo i protiprávně přivlastněné odrůdy a tím zbavují veřejnost, zejména zemědělce a pěstitele, možnosti volně je využívat. Se stejnou samozřejmostí privatizují zisky z licenčních poplatků za patenty.

  Aktuální situace ohledně osiva

  Jako globální civilizace procházíme dramatickým vývojem. V průběhu dvou desetiletí se produkce osiva změnila v obrovský průmysl – s dalekosáhlými důsledky. Deset největších producentů osiva ovládá celosvětově víc než 70% trhu. Vytvářejí extrémní omezení druhů a odrůd na velice úzké genetické pásmo. Používají šlechtitelské techniky, které se odehrávají v laboratoři, hlavně genovou manipulaci. V porovnání s ostatními obory a průmyslovými odvětvími se tu rozvinula velmi rychlá a extrémní technizace a ta je ještě stále urychlována.  Důsledky pro budoucnost jsou děsivé.

  Co bylo před genovou manipulací, odkud se bralo osivo?

  Osivo a všechno, co s ním souvisí, bylo integrální součástí polnohospodářské kultury. Podle toho, o kterou část světa se jedná, je tato doba vzdálená několik let, desetiletí nebo nanejvýš jedno až dvě století. Lidé cítili: osivo patří všem, nebo také můžeme říci: nikomu. Nebylo zbožím, ale kulturním statkem.

  Čeho můžeme společně dosáhnout?

  Biodynamičtí pěstitelé rostlin už vykonali nesmírně mnoho: existuje celá škála vynikajících odrůd. Teď je na řadě právní a ekonomické ukotvení této práce ve společnosti, aby osivo bylo kulturním statkem a patřilo nám všem. K tomu je zapotřebí spolupráce pěstitelů, zemědělců, zpracovavatelů a především také konzumentů a občanů.

  Úspěšná lobbistická práce sdružení ELIANT

  Jeden příklad z úspěšné lobbistická práce sdružení ELIANT a biodynamického zemědělství v Bruselu: nařízení EU o vedlejších živočišných produktech, které nabylo platnosti v roce 2002 na základě krize BSE, znemožnilo zemědělcům používání kravských rohů pro biodynamické preparáty. Po sedmi letech intenzivní lobbistické práce byly roku 2009 ve speciálním paragrafu do tohoto nařízení výslovně zahrnuty. To dodalo biodynamickým preparátům zase potřebnou právní jistotu.

  Srdečně děkujeme, že jste naším členem.
  Pro buducnost Evropy má sdružení ELIANT důležitý úkol. Abychom tento úkol mohli splnit, potřebujeme i nadále vaši ideovou i finanční podporu. Informujte, prosím, své přátele a známé o sdružení ELIANT. Děkujeme.

  The Unfolding Conference

  Sdružení ELIANT je spoluorganizátorem inspirativní mezinárodní konference „The Unfolding Conference: podporovat kulturu, která každému dítěti umožní rozvíjet vlastní potenciál a angažovat se ve společnosti“. Srdečně vás zveme: Brusel, 23. – 26. října!
  www.unfolding2013.org


  Srdečně
  Michaela Glöckler, Ueli Hurter a Susanna Küffer Heer (exekutivní výbor),
  Michaela Sieh (projektový manažer)

  P. S. Zjistili jsme, že naše údaje o členech jsou neúplné. Ve své databázi bychom rádi měli vaše jméno a doručovací adresu, abychom vám mohli například poslat potvrzení o příspěvku, který jste nám poskytli. Pro doplnění dat klikněte, prosím, na link na dolním řádku „změnit data“. Srdečně děkujeme.