ELIANT er for mennesker, der ønsker at leve med kulturel mangfoldighed og frie valgmuligheder i Europa:

i uddannelsesmæssige spørgsmål, vedr. økonomiske og sociale reformer, økologisk landbrug samt komplementær og integrativ medicin.

Den google oversættelse her er ikke perfekt! Jo mere vi taknemmelige for enhver hjælpe vores læsere til at oversætte teksterne i god sprog.

Engagement

Som en integreret del af det civile samfund, vi ønsker at bidrage til en omfattende netværk på grundlag af solidaritet med de forskellige initiativer. Fusionen giver os mulighed for gensidig støtte i vores respektive, Europa-fokuserede planer og handlinger. Dette kan opnås med den bredest mulige demokratiske støtte, lave administrationsomkostninger, og ivrig bevidsthed kommunikative.

Vi deltager aktivt i public relations, der arbejder med bedste evne i konferencer, seminarer og workshops, der opfylder målene for Alliancen. Vi vil fortsætte med at øve indflydelse på udviklingen af europæisk politik og lovgivning og vedligeholde eksisterende kontakter med EU-institutionerne og udvide. Vi søger samarbejde med institutioner, foreninger og enkeltpersoner i det offentlige liv, som deler vores engagement i bæredygtig beskyttelse af frihedsrettigheder og bedre livskvalitet og udvikling af plads til alle. Vi ønsker at arbejde med dem positioner og støtte initiativer, der gør det muligt at forme den fremtidige udvikling af Europa for de formål, der er fastsat i vores Charter mål.