Eliant σημαίνει μια Ευρώπη της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ελεύθερη επιλογή: σε θέματα παιδείας,

οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, οικολογική γεωργία, συμπληρωματική και ολιστική ιατρική.

Χάρτης

Στόχοι της Συμμαχίας

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ατομική ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Για την εξέλιξη των οποίων έχουν συμβάλει για πάνω από 80 χρόνια, οι πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται ανθρωποσοφίας Rudolf Steiner. Ειδικά στους τομείς της γεωργίας, της εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και της ιατρικής αξιοπρεπή διαβίωση μορφές της υψηλής ποιότητας και την παγκόσμια εμβέλεια προέκυψε. Αυτό για να εξασφαλίσει δίκαιο για τους πολίτες της Ευρώπης και να συμβάλει στη διαμόρφωση της Ευρώπης συνεχίζει να αναπτύσσεται, είναι το έργο της συμμαχίας.

Το δικαίωμα στην προσωπική ανάπτυξη των αναγκών του κάθε πολίτη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όχι μόνο την ελευθερία της επιλογής, αλλά και η επιλογή: οι γονείς έχουν για τα παιδιά τους μπορούν να επιλέξουν το σχολείο που συμφωνούν με τις πεποιθήσεις τους εκπαιδευτικούς. Ο καθένας θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ιατρική φροντίδα και το είδος της διατροφής μπορεί να ισχυριστεί ότι αντιστοιχεί στον τρόπο ζωής του. Στην Ευρώπη, βασικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε βάρος των πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Η συμμαχία ανοίγει το δρόμο για αυτό.

Αυτό απαιτεί βασικές κοινωνικές, επιτρέποντας την ποικιλία των προσεγγίσεων για τον ατομικό τρόπο ζωής με τις εγκαταστάσεις και τις εξελίξεις και την υποστήριξη. Ο πλουραλισμός των επιστημονικών μεθόδων, και την ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας πρέπει να είναι εγγυημένη. Επίσης, απαιτούν την επαγγελματική ελευθερία και η ελευθερία της εκπαίδευσης του κοινωνικού πλουραλισμού.

Λειτουργία και τις δραστηριότητες της Συμμαχίας

Εμείς, τα μέλη της συμμαχίας αυτής, να συμφωνήσουν σχετικά με τη συνεργασία μας με βάση την αλληλεγγύη των πρωτοβουλιών. Η συγχώνευση θα μας προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη στους αντίστοιχους Ευρώπη με επίκεντρο τα σχέδια και τις δράσεις μας. Στόχος μας είναι η συνεργασία και η αμοιβαία συνδρομή με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια.
Έτσι, οι αναγκαίες πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς της ζωής με την ευρύτερη δυνατή δημοκρατική υποστήριξη, χαμηλό διοικητικό κόστος, και έντονη επικοινωνιακή συνειδητοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Θα συνεχίσει να ασκεί επιρροή στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας και να διατηρήσει τις υπάρχουσες επαφές με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να επεκταθεί.

Έχουμε συμμετάσχει ενεργά στις δημόσιες σχέσεις, σε συνεργασία με τις καλύτερες των δυνατοτήτων μας σε συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια, που ανταποκρίνονται στους στόχους της Συμμαχίας.

Ψάχνουμε για συνεργάτες στον πολιτισμό, τις επιχειρήσεις και την πολιτική, για την περαιτέρω προώθηση των στόχων μας. Επιδιώκουμε τη συνεργασία με ιδρύματα, συλλόγους και ιδιώτες στη δημόσια ζωή που μοιράζονται τη δέσμευσή μας για τη βιώσιμη προστασία των ελευθεριών και βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη του χώρου για όλους. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους θέσεις και να στηρίξουν πρωτοβουλίες που καθιστούν δυνατή τη διαμόρφωση της ανάπτυξης της Ευρώπης όσον αφορά την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Η Συμμαχία ως σύνολο σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με αμοιβαία συμφωνία ανάμεσα στους μεταφορείς. Η Γραμματεία είναι να κινηθεί προς τις Βρυξέλλες στο Ίδρυμα Ανθρωποσοφικά Ιατρικής στο Dornach (Ελβετία).

Η ιδιότητα του μέλους της Συμμαχίας

Σύνθεση περιλαμβάνει τα μέλη της Συμμαχίας που ενώνονται στην αλληλεγγύη, καθώς και συνδεδεμένα μέλη.

Τα μέλη της Συμμαχίας είναι ενεργές σε ευρωπαϊκές ενώσεις και ιδρύματα εφαρμοσμένων ανθρωποσοφίας που εργάζονται ενεργά κατά την έννοια των δηλωμένων στόχων για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, για την κοινωνική αυτοδιάθεση, την πολιτιστική πολυμορφία και, συνεπώς, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην Ευρωπαϊκή νομική ανάπτυξη επίπεδο. Ο φορέας να αναπτύξει με τα ηγετικά στελέχη των δραστηριοτήτων της συμμαχίας, και τα βάζουμε σε τάξη.

Συνεργάτης του μέλους της Συμμαχίας, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οργάνωση και το ίδρυμα που επιθυμεί να προωθήσει τις ανθρωποσοφικής πολιτιστικών πρωτοβουλιών και θέλει να κάνει κάποιες ηθικές ή / και των χρηματοδοτικών συνεισφορών για την υποστήριξή τους. Στήριξη μέλη ενημερώνονται τακτικά για τις δραστηριότητες της Συμμαχίας και ενδεχομένως θα συμβάλει στην αξιοποίηση μεμονωμένων προγραμμάτων και εκστρατειών. Τα συνεργαζόμενα μέλη που προέρχονται από τη συμμετοχή τους καμία οικονομική υποχρέωση, εκτός αν το κράτος έχει ένα ρητώς επιθυμεί να κάνει.

Οι φορείς και πρώτα υπογράφοντες της Συμμαχίας είναι:

AEFMUTA, Ευρωπαϊκό Σύλλογο Fabricants de φάρμακα Χρησιμοποιεί en Therapeutique Anthroposophique, Huningue. Nand de Herdt.

Demeter International e.V. , Darmstadt. Ο Δρ Andreas Biesantz

ECCE, η ευρωπαϊκή συνεργασία στον Ανθρωποσοφική Θεραπευτική Εκπαίδευση και Κοινωνική Therapy, Zeist; Bernard Heldt.

ECSWE, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Steiner Waldorf Εκπαίδευση, AISBL, Βρυξέλλες. Christopher Clouder.

EFPAM, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Ασθενών για Ανθρωποσοφικά Ιατρικής, Leidschendam. René de Winter.

FAM, Ίδρυμα Ανθρωποσοφικά Ιατρικής
, Dornach. Δρ. Michaela Glöckler.

GESUNDHEIT AKTIV - Anthroposophische heilkunst e.V., Bad Liebenzell; Heidrun Loewer.

IBDA, Διεθνής Ένωση για τη βιοδυναμική γεωργία, Arlesheim. Nikolai Fuchs.

IKAM, Διεθνής συντονισμός της Ανθρωποσοφικά Ιατρικής, Dornach. Δρ. Jürgen Schürholz.

IVAA, Διεθνής Ένωση Ανθρωποσοφικά Ιατρικών Συλλόγων, Dornach. Ο Δρ Günther Schulz, ο Δρ med. Peter Zimmermann.

Τα συνδεδεμένα μέλη της Συμμαχίας, οι οποίοι ήταν παρόντες στην επιχείρηση, είναι τα εξής:
Ινστιτούτο Anthroposophique Rudolf Steiner, Βρυξέλλες. Ο Δρ Jürgen Erdmenger.
Θεραπευτική εκπαίδευση και την κοινωνική θεραπεία, Dornach. Ο Δρ Rüdiger Grimm
Ο Δρ med. Giancarlo Buccheri, πρώην πρόεδρος της IVAA, Dornach.
Christof Wiechert, Dornach.

Βρυξέλλες, 29.06.2006
Τα βασικά μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη να ευχαριστήσω όλους όσους λάβουν γνώση του παρόντος Χάρτη και με τη συμμετοχή στη συλλογή υπογραφών για να βοηθήσει επαναβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της Συμμαχίας.

ELIANT Charta als PDF-Download