Eliant σημαίνει μια Ευρώπη της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ελεύθερη επιλογή: σε θέματα παιδείας,

οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, οικολογική γεωργία, συμπληρωματική και ολιστική ιατρική.

Bündnis für humane Bildung

Πολίτες για μια εκπαίδευση που εστιάζει στην ανθρωπιά

Η επιλογή απειλείται! 

Ψήφισμα που απευθύνεται στους υπεύθυνους για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη

Η ψηφιακή επανάσταση υποκινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς από οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Στα σχολεία αυτό επιτυγχάνεται με τον δημοφιλή όρο «ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων» (digital competence building). Η τεχνολογία που χρησιμοιποιείται συμπεριλαμβάνει smart phones, φορητούς υπολογιστές και wifi. Ως αποτέλεσμα, η διδασκαλία, τα σχολεία καθώς και η μάθηση ορίζεται όλο και περισσότερο από όρους που σχετίζονται με τα ψηφιακά μέσα. Υπογράφοντας αυτό το ψήφισμα, στηρίζεις μία εκπαίδευση στην Ευρώπη, η οποία στηρίζεται στην ανθρώπινη επαφή και η οποία έχει οδηγό τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού, τόσο από σωματική, όσο και ψυχική αλλά και πνευματική άποψη. Οι υποστηριχτές αυτού του ψηφίσματος αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών και ηλεκτρονικών ικανοτήτων είναι σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης. Δέχονται ότι είναι σημαντικό για τα παιδιά όχι μόνο να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά να ενθαρρυνθούν ώστε να αποκτήσουν μια δημιουργική, υπεύθυνη και κριτική προσέγγιση ως προς την χρήση της. 

Απαιτούμε: Οι δάκαλοι, εκπαιδευτές και γονείς να αποφασίζουν οι ίδιοι για ποιό χρονικό διάστημα (μέχρι ποιά ηλικία) η εκπαίδευση μπορεί να παραμένει χωρίς οθόνες. Οι υπεύθυνοι για την διδασκαλία πρέπει να μπορούν να καθορίζουν ποιά μέσα θα χρησιμοποιούν, κατά πόσον θα επιστρατεύουν ψηφιακά μέσα και για ποιόν σκοπό. Προκειμένου να επιτευxθεί αυτό, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το δικαίωμα να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγία και δημοτικά χωρίς οθόνες. Η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να εγκαταλείψει την πανταχού ψηφιοποίηση και να επιτρέψει την χρήση δημιουργικών προσεγγίσεων για όποιους ο πρωταρχικός στόχος είναι να δώσουν στα παιδιά εκπαιδευτικές ευκαιρίες προσανατολισμένες στην πραγματική ζωή.

Εκπαίδευση που εστιάζει στην ανθρωπιά: Αλληλεπίδραση μεταξύ της σκέψης (κεφάλι), των συναισθημάτων (καρδιά) και των πράξεων (χέρια) κατάλληλη για την κάθε ηλικία

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να βιώσουν μια περίοδο της ανάπτυξής τους κατά την διάρκεια της οποίας μαθαίνουν να γίνονται κύριοι του περιβάλλοντός τους μέσω των αισθήσεων τους, μέσω της κίνησης και μέσω του δημιουργικού παιχνιδιού (αισθητηριακή και κινητική ολοκλήρωση). Μόνο μέσω της αισθητηριακής και κινητικής επαφής με το περιβάλλον μπορούν να βρούν έναν υγιή προσανατολισμό στον χώρο και χρόνο και να αναπτυχθούν σωματικά και πνευματικά με ρυθμούς και τρόπους κατάλληλους και ανάλογους με την ηλικία τους.

Όταν τα ψηφιακά μέσα εισαχθούν πρόωρα έχουν σαν συνέπεια την καθυστερημένη ανάπτυξη του παιδιού. Επιπλέον περιορίζουν το ενδιαφέρον του για τον κόσμο στην μετακίνηση μιας οθόνης με το δάκτυλο. Εξαιτίας της ελάχιστης σωματικής κίνησης, της ακινητοποίησης των ματιών και του γεγονότος ότι η εμπειρία βασίζεται υπερβολικά στο κεφάλι (και όχι στο υπόλοιπο σώμα), τα νεύρα του εγκεφάλου δεν διεγείρονται με υγιή τρόπο και αυτό έχει αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η ανάπτυξη των παιδιών θέτεται σε κίνδυνο εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των εξής: αισθητική υπερφόρτωση, επιρρέπεια σε εθισμούς, αποξένωση από την φύση, μειωμένη ικανότητα αυτοέλεγχου και μειωμένη ικανότητα σκέψης. Τα παραπάνω συμπεράσματα έχουν αποδειχτεί με πειστικές έρευνες στους τομείς της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της νευροβιολογίας. (1)

Ο σκοπός του σχολείου και της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτυχθούν σε ανεξάρτητους και ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να δώσουν οι ίδιοι νόημα στη ζωή τους. Η ψηφιακή επανάσταση χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να σκεφτούν και να πράξουν ανεξάρτητα. Τα παιδιά μπορούν αν αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες στο κοινωνικό περιβάλλον της τάξης, μέσω του διαλόγου και της άμεσης συναναστροφής. Η μάθηση είναι το αποτέλεσμα της αρμονικής αλληλεπίδρασης μεταξύ σκέψης (κεφάλι), συναισθημάτων (καρδιά) και πράξεων (χέρια). Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο σχέσεων και για να αναπτυχθεί προϋποθέτει σωματική δραστηριότητα και άμεσο βίωμα του περιβάλλοντος. (2) Πρωτοπόροι στον χώρο της πληροφορικής, όπως ο Steve Jobs, ο Bill Gates και ο Jeff Bezos, το γνωρίζουν και έπραξαν ανάλογα: δεν δίνουν στα δικά τους παιδιά smart phones και περιορίζουν την πρόσβαση των παιδιών τους στην ηλεκτρονική τεχνολογία! (3)

Εγγραφείτε παρακάτω ή κάντε λήψη των εντύπων στα αγγλικά ή τα ελληνικά για να συλλέξετε τις υπογραφές εκτός σύνδεσης.


1 Vgl. Teuchert-Noodt, Gertraud (2015): „Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn“, in: Lembke, Gerald / Leipner, Ingo: „Die Lüge der digitalen Bildung“, 3. Auflage, Redline, München
2 Vgl. Thomas Fuchs (2017): „Präsentation“, Tagung 'A healthy digital ecosystem’“, in: https://eliant.eu/fileadmin/user_upload/Conference2017/Development_in_the_age_of_digital_media_01.pdf, Brüssel
3 Vgl. Bilton, Nick (2014): „Steve Jobs Was a Low-Tech Parent“, in: https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html vom 6.2.2018