ELIANT yra žmonių, kurie nori gyventi su kultūrų įvairove ir laisvo pasirinkimo Europoje:

švietimo klausimais, ekonominių ir socialinių reformų, ekologinio ūkininkavimo, papildo viena kitą ir integruotos medicinos.

Bündnis für humane Bildung

Piliečiai už labiau į žmogų orientuotą ugdymą

Grėsmė pasirinkimui

Peticija ES ir šalių narių švietimo ir ugdymo pareigūnams

Ekonomika ir politika dideliu greičiu spartina skaitmeninius pokyčius visuomenėje. Mokyklose tai tampa skaitmeniniu ugdymu. Šiandien tam naudojama technika – išmanieji telefonai, planšetės ir belaidis ryšys, o pamokos, mokyklos ir mokymosi reikšmę nusako technologijos, o ne žmonės. Pasirašiusieji šią peticiją visoje Europoje yra už žmogiškąjį ugdymą, kuris orientuotas į fizinės, psichinės ir dvasinės raidos pakopas ir dėsningumus. Savaime suprantama, pasirašiusieji laiko plačios skaitmeninės kompetencijos formavimą svarbia mokyklos misija. Šios kompetencijos tikslas – ne vien suvokti principus, kaip veikia skaitmeninės technologijos, bet ir gebėti kūrybiškai, atsakingai ir kritiškai jomis naudotis. Vis dėlto: viskam savas metas!

Mūsų reikalavimas: mokytojams, auklėtojams ir tėvams reikalinga galimybė patiems spręsti, iki kokio amžiaus ekranai ugdymo įstaigose nereikalingi. Ugdytojai ir mokytojai turi patys rinktis, su kokiomis medijomis jie dirbs ir mokys, ar ir kokiam tikslui naudos skaitmenines medijas. Dėl to turime turėti teisę į darželius ir pradines mokyklas be ekranų. Ugdymo politika turi liautis visą dėmesį skirti vien skaitmeninei technikai ir įsileisti kūrybiškas alternatyvas, kurių atstovai pirmiausia užsiimtų vaikais ir tuo, kad vaikai mokydamiesi patirtų tikrą pasaulį.

Žmogiškasis ugdymas: Amžių atitinkanti galvos, širdies ir rankų tarpusavio sąveika

Vaikai turi teisę į jų raidai reikalingą laiką, kad visomis juslėmis, judėdami ir kūrybiškai žaisdami, įsisavintų tikrą juos supantį pasaulį (sensomotorinė integracija). Tik sąveikaujant sensoriniam ir motoriniam aplinkos patyrimui jie galės sveikai įsitvirtinti erdvėje ir laike, fiziškai ir dvasiškai augti savo amžių atitinkančiais būdais.

Per anksti pasitelktos skaitmeninės medijos slopina raidą, o realaus pasaulio pažinimą susiaurina iki ekrano braukymo. Dėl menko fizinio krūvio, didelės akių apkrovos ir vien galvoje vykstančios patirties, kuriai nėra kaip pasipriešinti, atsirandanti ydinga neuronų stimuliacija neleidžia sveikai vystytis smegenims. Šios medijos kenkia vaikų raidai keliais aspektais: skleidžia per daug dirgiklių, kelia pavojų, kad susiformuos priklausomybė, tolina nuo gamtos ir neleidžia susiformuoti impulsų kontrolei bei reflektuojančiam mąstymui. Raidos psichologija ir neurobiologija apie tai jau pateikė įtikinamų tyrimų rezultatų. (1)

Mokyklos ir pamokų tikslas – kad mokiniai taptų savarankiškai sprendžiančiais žmonėmis. Skaitmeniniams pokyčiams visuomenėje reikalingi mąstantys žmonės, kurie sprendžia ir veikia patys. Vaikai šito išmoksta pirmiausia socialinėje klasės aplinkoje, užmegzdami dialogą ir tiesiogiai bendraudami. Mokomasi harmoningai, o galva, širdis ir rankos veikia darniai. Smegenys – tai organas, kuriam reikia santykių su aplinka, o jų sveikam vystymuisi yra būtinas fizinis aktyvumas ir tiesioginis aplinkos patyrimas. (2).
Tai suprato ir atitinkamai elgėsi IT pionieriai Steveʼas Jobsas, Billas Gatesas ir Jeffas Bezosas: jie savo vaikams išmaniųjų telefonų nedavė ir ribojo kontaktą su IT. (3)
 

Sign below or download the forms in English or Lietuvos to collect signatures offline.


1 Vgl. Teuchert-Noodt, Gertraud (2015): „Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn“, in: Lembke, Gerald / Leipner, Ingo: „Die Lüge der digitalen Bildung“, 3. Auflage, Redline, München
2 Vgl. Thomas Fuchs (2017): „Präsentation“, Tagung 'A healthy digital ecosystem’“, in: https://eliant.eu/fileadmin/user_upload/Conference2017/Development_in_the_age_of_digital_media_01.pdf, Brüssel
3 Vgl. Bilton, Nick (2014): „Steve Jobs Was a Low-Tech Parent“, in: https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html vom 6.2.2018