ELIANT се залага за Европа на културната разновидност и слободен избор: во образовните работи,

економски и социјални реформи, еколошки земјоделство, комплементарни и интегративна медицина.

Преводот на Google тука не е совршен! Колку повеќе сме благодарни за секој помогне на нашите читатели да се преведат текстовите во добри јазик.

Што правиме

Ви ги претставуваме ELIANT Алијансата на конференции, работилници и во соработка со партнерите, со слични цели и спроведување на активен дијалог со европратеници, со Европската комисија и Европскиот совет.

Билтенот на Алијансата ELIANT Тие веднаш информирани за тековните работи.

За граѓаните, институциите, иницијативи и компании кои се заинтересирани за развој на културата на Европа, Алијансата ELIANT затоа е важна платформа за информации, но исто така и за можноста за директно учество на граѓаните во форма на петиции до Европскиот парламент.

Петицијата "Акција ELIANT" во согласност со Повелбата на Алијансата покажа дека ние се поддржани од страна на повеќе од еден милион луѓе од сите европски земји.