ELIANT се залага за Европа на културната разновидност и слободен избор: во образовните работи,

економски и социјални реформи, еколошки земјоделство, комплементарни и интегративна медицина.

Преводот на Google тука не е совршен! Колку повеќе сме благодарни за секој помогне на нашите читатели да се преведат текстовите во добри јазик.

Што сакаме да постигнеме

Ние имаме разбирање за културна интеграција и развој на Европа, длабоко посветени. Европа е историски развивана, уникатно диференцирани развој простор со неговиот јазик и меѓународната разновидност. Одраз на заедничките духовни корени не е важно само за меѓусебно разбирање, но, исто така, треба да се гледа во производи кои се од Европа во светот.

Како на граѓанските организации активни невладини организации (НВО), ние сакаме да се создаде правна рамка за соработка со други организации поврзани со еколошки и целите вредност базирани на:

  • сакаат да се овозможи на родителите да одлучува индивидуално како тие можат да се едуцираат своите деца
  • кои го прават тоа можно за секој да избере лек за кој тој или таа има
  • Помош донесе економски и земјоделски производи на пазарот, да се задржи и понатаму да ги развиваат, да ги направат своите методи на производство, во исто време, исто така, за одржлив заштита на Земјата и животната средина.