ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Position Paper over digitale media tijdens kindertijd en op school

Een vroeg gebruik van digitale media door peuters en kleuters heeft negatieve gevolgen voor de rijping van de voorhersenen, zoals nieuwste onafhankelijke studies aantonen. Aanbevelingen voor een media-opvoeding die afgestemd is op de ontwikkeling van kinderen, met links naar wetenschappelijke studies, vindt U in een uitvoerige position paper, in de factsheets ‘Digitale media in de kindertijd en op school’ en ‘Gezond opgroeien’ en in een samenvattende korte position paper.

Informatietechnologie verstaan, haar potentieel en haar grenzen kennen, programmeertalen leren, enz. is vanzelfsprekend een taak van de school. Je hebt daarvoor echter geen school-cloud met big data en learn analytics, leersoftware, die data van leerlingen in het net zendt en WLAN-microgolfbestraling nodig. Dat de toekomst ook door digitale techniek mee bepaald wordt, is precies zo evident als dat een gezond rijp worden van de hersens tijd nodig heeft.  Daarom eisen wij dat leraren, opvoeders en ouders zelf kunnen beslissen tot welke leeftijd inrichtingen van onderwijs beeldscherm-vrij zijn en vanaf wanneer het pedagogisch en ontwikkelings-neurologisch zinvol kan zijn om digitale media te introduceren. Lichaam, ziel en geest hebben voor hun ontwikkeling de leer- en ontwikkelingservaringen van de reële wereld van ruimte en tijd nodig. Daarom heeft de Apple oprichter Steve Jobs zijn kinderen noch smartphone noch tablet gegeven.  Dat is entertainment-electronica voor volwassenen. Want hij wist heel goed dat je creatief denken en ondernemend handelen niet leert voor een beeldscherm, maar in de omgang met mensen en door ervaringen in de reële wereld.

Wij bedanken u voor de ondertekening van onze petitie.

Voor het Verbond voor humaan onderwijs www.aufwach-s-en.de
Prof. Ralf Lankau

Voor de Europese Alliantie van Initiatieven voor toegepaste antroposofie/ Eliant www.eliant.eu
Dr. med. Michaela Glöckler


De Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie (European Alliance of Initiatives for Applied Anthroposophy (ELIANT) is een alliantie van 10 Europese associaties voor toegepaste antroposofie met meer dan 10 jaar ervaring in het leveren van maatschappelijke bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en de culturele diversiteit in Europa.

ELIANTs Missie

is het bevorderen van holistische projecten en initiatieven door:


ELIANTs Visie

bouwt voort aan milieuvriendelijke en op waarden gebaseerde doelstellingen die de vrijheid en beschikbaarheid van keuzemogelijkheden ondersteunen op het gebied van

  • Ouderschap
  • Onderwijs
  • Geneeskunde
  • Economie

ELIANTs Activiteiten

  • Een openbaar platform creëren voor de leden van ELIANTs Alliance door het regelmatige organiseren van conferenties, workshops en vergaderingen.
  • Betrokken zijn bij een actieve dialoog met leden van EU-instellingen over belangrijke kwesties van maatschappelijke waarde.
  • Het ontwikkelen van een maandelijkse nieuwsbrief die informeert over actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in het EU-gebied.
  • Dienen als een belangrijke informatiebron voor burgers, instellingen, initiatieven en ondernemingen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van de ontwikkeling van de Europese cultuur.
  • Een mogelijkheid bieden voor directe burgerparticipatie door het indienen van petities aan het Europees Parlement.

Met duizenden supporters door heel Europa wordt ELIANT Alliance een belangrijke blauwdruk voor de antroposofische cultuur in Europa. Lees meer over het handvest van ELIANT en onze geschiedenis.

 

Aandachtsgebieden

Europa – een cultureel gebied

Europa – een cultureel gebied

ELIANT werkt aan verdere ondersteuning en ontwikkeling van de unieke Europese cultuur.

Lees verder ››

Gezondheid en geneeskunde

Gezondheid en geneeskunde

ELIANT ondersteunt de holistische benadering van medische behandelingen en het recht van Europeanen om complementaire en geïntegreerde geneeskunde te ontvangen naast de reguliere geneeskunde.

Lees verder ››

Onderwijs en levenslang leren

Onderwijs en levenslang leren

ELIANT en haar partners pleiten voor een gezonde onderwijsomgeving op basis van levenslange educatie.

Lees verder ››

Heilpedagogisch onderwijs en sociaal-therapie

Heilpedagogisch onderwijs en sociaal-therapie

ELIANT staat achter een betere integratie van mensen met speciale behoeften.

Lees verder ››

Landbouw en voeding

Landbouw en voeding

ELIANT ondersteunt de biodynamische benadering van de landbouw om een betere kwaliteit van producten voor alle Europese consumenten te waarborgen.

Lees verder ››

Economie en geld

Economie en geld

ELIANT verhoogt het bewustzijn voor initiatieven en bedrijven die betrokken zijn bij duurzame economische en monetaire ondernemingen.

Lees verder ››