ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Aandachtsgebieden

Wij zijn een groeiende groep mensen, die zich ervoor inzetten, dat nieuwe ideeën en constructieve ontwikkelingen bekendheid krijgen en ondersteund worden, in het bijzonder met het oog op de grote sociale en economische problemen, die Europa dreigen te destabiliseren. Het Europese motief “ Verscheidenheid in eenheid en eenheid in verscheidenheid ” valt slechts te realiseren, indien er voorwaarden geschapen worden, die het interculturele wederzijdse begrip evenzeer mogelijk maken als de interesse in het individuele verschil tussen mensen en etnische groepen onderling.

Wij zijn ervan overtuigd, dat sociale problemen slechts opgelost kunnen worden, indien dit hand in hand gaat met goede opvoeding en vorming. Opvoeding en vorming vereisen echter arbeidsperspectieven, die gebaseerd zijn op het idee van een gezonde ontwikkeling en niet op maatschappelijke en economische dwang. Als geïntegreerd onderdeel van de maatschappij willen wij bijdragen aan de vorming van omvangrijke netwerken op basis van wederzijdse interesse, erkenning en vertrouwen in de toekomst van Europa. Wij zoeken samenwerking met instituties, organisaties en personen uit het openbare leven, waarmee en met wie wij de de doelstellingen van een duurzame verzekering van het recht op vrijheid en keuzemogelijkheden delen en tevens posities en projecten kunnen ontwikkelen, die tot de realisatie hiervan bijdragen.