ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Economie en geld als instrumenten van broederlijk handelen

Economie en geld

De huidige situatie van het nulrente-beleid stelt de economie en de financiële wereld voor geheel nieuwe vragen en uitdagingen. De traditionele vormen, waarin de banken werken, stellen hen in deze rentesituatie op den duur niet meer in staat te overleven. in samenhang daarmee stoot onze wereldeconomie steeds meer tegen de grenzen van haar groei, hetzij door beperkte hulpbronnen ofwel door gebrek aan vraag. Voor beide bereiken, de financiële wereld en de economie, zijn er nieuwe denk- en businessmodellen noodzakelijk om weer op een duurzame toekomst gericht te kunnen zijn. We hebben behoefte aan een economie, die de grenzen van de groei respecteert en meer recht doet aan het leven van mens en natuur.

ELIANT ondersteunt en stimuleert initiatieven en ondernemingen op het gebied van economie en geld. Gedurende de laatste 50 jaar zijn er in Europa en wereldwijd zeer veel economische initiatieven gestart en sommige hebben zich ontwikkeld tot grote ondernemingen. Zulke activiteiten vindt men op het gebied van gezonde voeding, duurzame energie, milieutechnologie, banken, geneesmiddelen, natuurlijke cosmetica, postorderbedrijven, kleding, huishoudelijke producten en heel veel meer. Veel van deze ondernemingen zijn ontstaan, omdat mensen soms al jarenlang gewerkt hadden aan de ideeën van de sociale driegeleding of aan de concepten van Rudolf Steiner en de antroposofie op het gebied van economie en geld. Ook de wereldwijde duurzaamheidsontwikkeling, de ‘sustainable development’, speelt hier een belangrijke rol.

ELIANT ziet het als zijn taak om steun te geven aan en aandacht te vragen voor enkele belangrijke thema’s, zoals bijv. de vraag betreffende land- en bodembezit, nieuwe manieren om met geld (o.a. regionaal geld) om te gaan evenals een lange termijn aanpak van bezit uit ondernemingen.

Literatuur

Rutger Bregman: Gratis geld voor iedereen. En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen. De Correspondent 2014
Dieter Brüll: Landbouw, economie & sociale driegeleding. Nearchus 1998
Christof Lindenau: Ontmoeting en samenwerking. De kiemkracht van de sociale driegeleding. Christofoor 1988
Arjen Nijeboer: Vrijheid, gelijkeid en broederschap. Grondslagen voor de maatschappij van morgen. Nearchus 2013
Rudolf Steiner: De kernpunten van het sociale vraagstuk. Vrij Geestesleven 2004
Rudolf Steiner: Op weg naar een gezonde economie. Naerchus 2002
Rudolf Steiner: Het sociale vraagstuk. Pentagon 2016
Rudolf Steiner: Verbeter de wereld (en begin samen). De sociale hoofdwet. Nearchus 2009
Rudolf Steiner: Vrij, gelijk & samen. Op weg naar een betere wereld. Nearchus 2011
Rudolf Steiner: Vrijheid van onderwijs & sociale driegeleding. Nearchus 1999

Links