ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Heilpedagogie en sociaaltherapie - een vervulling schenkend leven binnen de gemeenschap

Mensen met beperkingen en zij, die bijzondere ondersteuning nodig hebben, hebben wereldwijd dezelfde rechten. Dikwijls ontbreekt het echter nog aan passende participatie- en integratievoorwaarden, die recht doen aan de verwachtingen en noden van de betreffende kinderen en volwassenen. ELIANT zet zich ervoor in, dat de inrichtingen, dorpen en werkplaatsen, die zich wat de individuele zorg betreft bewezen hebben, zich kunnen blijven ontwikkelen en ook erkenning krijgen als mogelijke participatiemodellen.

Binnen de antroposofische heilpedagogiek bevindt zich een breed scala aan voorzieningen voor kinderen met een beperking: tijdige voorlichting en advies, heilpedagogische kleuterscholen, integratieve kleuterscholen, tehuizen en woongemeenschappen. Er wordt ook veel aangeboden voor volwassenen met een beperking, van werkplaatsen tot en met dorpsgemeenschappen, waar wonen, werk, culturele en sociale activiteiten geïntegreerd worden. In de hele wereld wordt er tegenwoordig in meer dan 350 inrichtingen op deze wijze gewerkt, aangevuld met heilpedagogische bijzondere scholen, corrigerende klassen en participatieprojecten.

Wie een heilpedagogische school, dagopvang of woongemeenschap bezoekt, bijv. in Ierland, Zweden of Italië, zal onder de indruk zijn van de esthetische levensstijl, de schoonheid van de natuurlijke materialen, kleuren en vormen. Daarbij wordt het leven van alledag niet uitsluitend bepaald door de gemeenschap, de school en de therapie. Muzikale activiteiten, toneelopvoeringen en vieringen van de jaarfeesten creëren een opbouwende culturele omgeving, die ook een gevoel van een ‘geestelijk thuis’ verschaft.

Literatuur

Marijke Bijloo, Pim Blomaard, Roel Munniks: Karma en handicap. Gezichtspunten voor de praktijk. NVAZ 2011
Walter Holtzapfel: Kinderen met ontwikkelingsproblemen. Inzichten uit de antroposofische heilpedagogie. Vrij Geestesleven 1988
Jelle van der Meulen: Probleemkinderen begrijpen en helpen. Ervaringen uit de heilpedagogie. Vrij Geestesleven 1992
Martin Niemeijer en Erik Baars: Beeld-vormende diagnostiek van de kinderlijke constitutie. Louis Bolk Instituut 2004
Martin Niemeijer en Joop Hoekman (Red.): Verhalen van autisme. Koninklijke Van Gorcum 2007
Geertje Post Uiterweer: Je kunt er ook anders naar kijken. Gedragsstoornissen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Christofoor 2012
Hans Reinders: Hoera ik ben een Autist! Garant Antwerpen-Apeldoorn 2011
Edmond Schoorel: Epilepsie, een hoofdzaak? SAMO 2002
Rudolf Steiner: Genezend opvoeden. Over kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Vrij Geestesleven 1997
Carolien Visser en Han Campagne: Anders zijn. Sociaaltherapie in dienst van de samenleving. Christofoor 1993
Carolien Visser: Wij bouwden eens een dorp. Christofoor 2002
Karen Wuertz en Hans Reinders: De kunst van het zorgen. Over verbinding in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Garant 2009
Edith Zeile: Mijn kind is niet gewoon. Ervaringen van ouders van een geestelijk gehandicapt kind. Vrij Geestesleven 1991
Astrid van Zon: Ik wil ook. Leren in kinderdagcentra. Garant 2010
Astrid van Zon: Warmte vergt jaren groei. Raphaëlstichting, 2014

Links