ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Klimaatverandering - een opgave voor ons allen

De klimaatverandering behoort tot de grote problemen van de mensheid en de aarde.
We verbruiken 1,5 tot 2,5 maal de hoeveelheid van de hulpbronnen van onze aarde. Dat is te veel en het is bovendien eindig. Daarbij wordt de aarde nog steeds in grote stappen opgewarmd en lukt het ons tot nu toe nauwelijks om dit proces voldoende te vertragen, ook al is de overeenkomst van ‘Parijs’ van december 2015 echt een positieve stap in de vereiste richting.

 
Door deze overeenkomst zal het aantal investeringen in duurzame energie wereldwijd aanzienlijk toenemen. Daarnaast moeten wij als burgers nog meer denken in termen van netwerken en daarbij ook zelf regionale initiatieven nemen. Zo werken we gemeenschappelijk en betrekken we ook andere sectoren bij het vorm geven aan onze lokale infrastructuren. Nieuwe opslagtechnologieën en intelligente energienetwerken zijn noodzakelijk evenals nieuwe technologieën voor en vormen van energieopwekking. Bij de redding van het klimaat hoort ook een landbouwmethode, die de bodem weer opnieuw tot leven wekt, zodat zich in de humuslaag CO2 kan binden. Daarbij hoort eveneens een verandering van onze voedingsgewoonten: minder vlees en meer groenten en fruit, lokaal gekweekt. We hebben ook energiezuinigere verkeers- en transportmiddelen nodig.

ELIANT zet zich hiervoor in en hoopt op Uw actieve betrokkenheid!