ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Landbouw en Voeding - gezondheidsbehoud van aarde en mens

Landbouw en Voeding

Afnemende bodemvruchtbaarheid, verlies van biodiversiteit, klimaatveranderingen, onverminderd hoge inzet van pesticiden, grootschalige bio-industrie met het bijbehorende gebruik van antibiotica en als gevolg daarvan de vorming van antibiotica resistentie bij de mens - het zijn problemen van een wereldwijde dimensie, waarmee de landbouw geconfronteerd wordt.

Al meer dan 90 jaar ontwikkelt de biologisch-dynamische landbouw een agrarische methode, die op deze problemen een constructief antwoord biedt. Door zelfbereide, sterk verdunde preparaten uit koeienmest, geneeskrachtige planten en mineralen worden de vruchtbaarheid van de bodem en de gezondheid van de planten bevorderd. De Demeter boer ontworpen zijn hof gekenmerkt door diep respect voor de levensprocessen van de vitaliteit van de bodem, de aard van de installatie en het recht van dieren op onaantastbaarheid. Zo kan, bijvoorbeeld, Alle Demeter koeien dragen hun hoorns.

De merknaam ‘Demeter’ staat voor producten uit de biologisch-dynamische landbouw, die als internationaal label - met wereldwijd identieke productierichtlijnen - op alle werelddelen vertegenwoordigd is. De gemeenschappelijke doelen, die kwekers, producenten, handelaars en consumenten van de Demeter gemeenschap zich stellen, zijn eerlijke prijzen en sociale verantwoordelijkheid.

Demeter International en IBDA (de Internationale Biologisch-Dynamische Associatie) zetten zich als partners van de Alliantie ELIANT ervoor in, dat de biologisch-dynamische werkwijze in Europa niet door onnodige regelgeving ingeperkt wordt, maar daarentegen haar bijdrage kan leveren aan levensmiddelenkwaliteit, milieubescherming en biodiversiteit.

Literatuur

Luc Ambagts: Bedrijfsindividualiteit in beweging. Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding 2013
Joop van Dam: Biologisch-dynamische landbouw als helende impuls. Pentagon 2013
Herbert Koepf: Biologisch-dynamische land- en tuinbouw. Vrij Geestesleven 1982
Jelle van der Meulen: Gezonde voeding, gezonde aarde. Wat is biologisch-dynamisch? Vrij Geestesleven 1992
Jola Meijer: Biologisch-dynamische preparaten. Maken en toepassen. Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding 2010
Jan Saal: Biodynamische landbouw. Gezonde voeding als bron van levenskracht. Centrum Sociale Gezondheidszorg 2016
Jan Schrijver en John van der Rest: Op weg naar een fijnzinnige landbouw. AnkhHermes 2012
Willy Schilthuis: Biologisch-dynamisch tuinieren in de praktijk. Christofoor 2013
Rudolf Steiner: Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag. Christofoor 2000
Ellen Winkel: De aarde zal weer vruchtbaar zijn. Verhalen van landbouwpioniers. AnkhHermes 2012
Ellen Winkel: Bodemvruchtbaarheid als vrucht van de landbouw. Vereniging voor Biologische-Dynamische Landbouw en Voeding 2014

Links